Filters

Thema's

Datum

Resultaten

03 MAART 2022
Tijdelijke ondersteuning re-integratie zorgmedewerkers met long covid

Er komt tijdelijke ondersteuning voor de re-integratie van zorgmedewerkers met post-covidklachten ('long covid').

11 NOVEMBER 2021
Subsidie voor innovatieve aanpak re-integratie tweede spoor

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor werkgevers die samen met partners een innovatieve aanpak rondom tweedespoortrajecten willen uitproberen.

25 OKTOBER 2021
Vrachtwagenchauffeur met astma re-integreren

Het re-integreren van een zieke werknemer naar ander werk kan voor werkgevers lastig zijn. Maar besluit niet te gemakkelijk om aanpassingen achterwege te laten.

26 SEPTEMBER 2020
Loonopschorting en loonstopzetting bij ziekte

Als de werknemer onvoldoende meewerkt aan z’n re-integratie, heeft de werkgever de mogelijkheid het loon op te schorten of zelfs stop te zetten. Wat is precies het verschil?

15 JULI 2020
Arbeidsongeschikte werknemers: tien aanbevelingen StvdA

Nieuwsbericht, 15 juli 2020. Te veel arbeidsongeschikte werknemers blijven nu onnodig langs de kant. De Stichting van de Arbeid vindt het belangrijk dat meer gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan het werk komen…

07 APRIL 2020
Coronacrisis en re-integratieverslag

Het UWV heeft het addendum Werkwijzer poortwachter gepubliceerd, waarin het UWV aangeeft hoe het omgaat met de gevolgen van de coronacrisis voor de beoordeling van het re-integratieverslag en de claimbeoordeling…

29 APRIL 2019
Werkgever moet loonsanctie duidelijk onderbouwen

Blog arbeidsrecht 29 april 2019: Als de werkgever niet duidelijk maakt aan de zieke werknemer waarom hij de loonbetaling stopzet, kan dit vervelende consequenties hebben.

05 NOVEMBER 2018
Niet meewerken aan re-integratie, toch gedeeltelijke transitievergoeding

Blog arbeidsrecht over een werkneemster die onvoldoende meewerkt aan haar re-integratie, maar van de kantonrechter toch een gedeeltelijke transitievergoeding krijgt toegewezen.

03 APRIL 2018
Niet meewerken aan re-integratie reden voor ontslag

Twee recente uitspraken laten zien hoe kantonrechters omgaan met ontbindingsverzoeken van werkgevers die van mening zijn dat de werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie.

01 AUGUSTUS 2017
Ontslag op staande voet bij ziekte

Aflevering weblog arbeidsrecht (1 augustus 2017). Het niet voldoen aan re-integratieverplichtingen is reden voor een loonsanctie, maar geen reden voor ontslag op staande voet.

aanmelden