Filters

Thema's

Datum

Resultaten

Jan Mathies

Jan Mathies is als jurist arbeidsrecht werkzaam voor AWVN.

28 JANUARI 2023
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Achtergrondinformatie. De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) op hoofdlijnen.

05 JANUARI 2023
Stakingen: veelgestelde vragen (Q&A)

Achtergrond. Veel gestelde vragen over stakingen, in vraag- en antwoordvorm (Q&A).

31 JULI 2022
Staking: juridische aspecten

Achtergrondinformatie - over stakingen en de juridische aspecten ervan. Wanneer is een staking gerechtvaardigd en wat zijn de spelregels?

20 AUGUSTUS 2021
Bedrijfsongeval ongelukkige samenloop van omstandigheden?

Blog arbeidsrecht. Een confettikanon ontploft; werknemer loopt ernstig oogletsel op. De werkgever is aansprakelijk voor het bedrijfsongeval.

12 APRIL 2021
Nieuwe afspraken over sociaal-medisch beoordelen

De groeiende vraag naar sociaal-medische beoordelingen noopt de minister van SZW tot het maken van nieuwe afspraken met UWV en NVVG.

31 JULI 2020
Uitzendkrachten en staking (onderkruipersverbod)

Achtergrondinformatie. Artikel 10 van de Waadi bepaalt dat het niet is toegestaan om uitzendkrachten ter beschikking te stellen wanneer in een bedrijf wordt gestaakt (het zogeheten onderkruipersverbod).

21 JANUARI 2020
Werknemer kan vragen om uitschrijving uit doelgroepregister

De laatste jaren is er al een paar keer wat veranderd met betrekking tot wie er zijn opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak. Per 1 januari 2020 zijn twee…

13 JANUARI 2020
Doelgroep banenafspraak = doelgroep Quotumwet

Wetgeving die op 4 december 2019 van kracht is geworden, zorgt o.a. dat de doelgroep van de banenafspraak en die van het quotum gelijkgesteld worden. AWVN legt uit wat er…

15 OKTOBER 2019
Wetsvoorstel moet discriminatie bij werving en selectie tegengaan

Met een nieuw wetsvoorstel wil het kabinet discriminatie bij werving en selectie tegengaan.

28 AUGUSTUS 2019
De risico’s van de RI&E

Blog arbeidsrecht. Werkgevers die hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) niet op orde hebben kunnen bij controle een eis tot naleving verwachten of een boete.

29 JULI 2019
Beleidsregel boeteoplegging Arbowetgeving aangescherpt

Nieuws, 29 juli 2019. Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving is aangepast, o.a. hogere boetes voor niet naleven verplichtingen m.b.t. RI&E.

aanmelden