Filters

Thema's

Datum

Resultaten

14 DECEMBER 2022
Arbeidsvoorwaardennota 2023: ‘Samen verdienvermogen vergroten’

Persbericht. Werkgevers (VNO-NCW, MKB Nederland, AWVN) vinden dat werkgevers en werknemers het arbeidsvoorwaardenoverleg moeten gebruiken om samen het verdienvermogen van Nederland op peil te houden, zo schrijven zij in hun…

11 JULI 2022
AWVN: Nog veel mogelijk om arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden

AWVN reageert op de presentatie van het SCP-rapport over de arbeidsmarktkrapte, 11 juli 2022.

06 JULI 2022
Arbeidsmarktbeleid: ‘Behoud evenwicht belangen werkenden en werkgevers’

Het kabinet presenteert plannen voor de arbeidsmarkt. AWVN wijst op het behoud van de balans tussen belangen van werkenden en werkgevers.

24 FEBRUARI 2022
Hybride werken biedt kansen voor recruitment

Blog Alex Verheijden. Hybride werken biedt kansen voor recruitment.

16 DECEMBER 2021
Stapsgewijze aanpak arbeidsmarkt

Reactie AWVN op coalitieakkoord Rutte-IV. Reactie AWVN op coalitieakkoord, december 2022. Nieuwe coalitie volgt SER-advies, stapsgewijze aanpak voor de arbeidsmarkt.

12 DECEMBER 2021
Arbeidsvoorwaardennota 2022: ‘Cao-overleg benutten om krapte aan te pakken’

Persbericht. Werkgevers willen dat het cao-overleg meer bijdraagt aan het tegengaan van krapte op de arbeidsmarkt.

30 SEPTEMBER 2021
AWVN: ‘Arbeidsmarktkrapte bedreigt welvaart’

Persbericht n.a.v. AWVN-jaarcongres 2021. De krapte op de arbeidsmarkt is op termijn een bedreiging voor onze welvaart. AWVN presenteert oplossingsrichtingen.

27 SEPTEMBER 2021
Krimpende beroepsbevolking: de mensen raken ‘op’

AWVN-jaarcongres 2021. Krimpende beroepsbevolking: de mensen raken ‘op’.

09 AUGUSTUS 2021
Margreet Hak (LCS): Skillspaspoort geeft inzicht in arbeidsmarktpositie

Margreet Hak (LCS) over het skillspaspoort.

20 JULI 2021
Vier tips om arbeidsmarktkrapte te lijf te gaan

AWVN-beleidsadviseur Laurens Harteveld geeft werkgevers in deze vlog vier tips om de arbeidsmarktkrapte het hoofd te bieden.

02 JUNI 2021
AWVN: ‘SER-advies stap richting hervorming arbeidsmarkt’

De SER geeft in een advies aan de informateur aan hoe werkgevers en werkgevers de toekomst van de arbeidsmarkt voor zich zien.

02 MAART 2021
Huiswerk voor het volgende kabinet

Waar moet een volgend kabinet echt mee aan de slag? AWVN benoemt drie arbeidsmarktvraagstukken die bovenaan de sociale agenda moeten staan.

aanmelden