Home / Zelfsturing en zelforganisatie

Zelfsturing en zelforganisatie

Dat goed samenwerken essentieel is, geldt des te sterker als het om zelforganisatie of zelfsturing van teams gaat. Het leren dragen van die verantwoordelijkheid vraagt weliswaar tijd en ontwikkeling, maar juist daardoor kan het werken met zelforganiserende teams heel goed uitpakken. De arbeidsverhoudingenadviseurs van AWVN hebben een procesaanpak ontwikkeld om in drie stappen tot effectieve invoering van zelforganisatie te komen.

U kunt onze adviseurs inschakelen voor
• trainingen in samenwerking en zelforganisatie voor teams
• het trainen van managementteams om leiding te geven aan zelfsturende teams
• ondersteuning bij de effectieve invoering van zelforganisatie

Zie ook teamvorming.