Home / Weg van het beoordelen

Weg van het beoordelen

Waarom praten we vandaag de dag zo veel over ‘het nieuwe beoordelen’? Welke ontwikkelingen maken dat de oude P&D-cyclus niet meer werkt? En welke kant bewegen we op?

In het voorjaar van 2018 gingen meer dan 50 werkgevers met elkaar in gesprek over deze vragen, tijdens de tweede, inspirerende netwerkbijeenkomst over ‘de lerende organisatie’.

Wat zeiden deelnemers zoal?
• “We willen met het nieuwe beoordelen niet meer top-down naar de medewerker uitrollen. De laatste loodjes nu er een cao-akkoord is? Nee, verre van dat. Het nieuwe proces gaat vanaf nu pas beginnen”
• “Feedback is het nieuwe normaal”
• “Controle loslaten is eng”
• “Ik ben schrizofreen: het Angelsaksische systeemdenken is diep in mij geworteld, maar de onderstroom van nu is anders. Die komt vanuit het Rijnlandse model: zelfsturing en mensen die goed voor zichzelf kunnen zorgen”
• “Wat opvalt: zodra we het over beoordelen hebben, gaat het ook meteen over belonen. Maar waarom eigenlijk?”

Meer weten over het nieuwe beoordelen? We praten graag met u verder. Neem contact op met René van Lieshout, Valentijn Verpaalen of Gaby Soffner.

Het nieuwe beoordelen