Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe zit het ook alweer met de vakantieopbouw van zieke werknemers?

​Regelmatig ontvangt de AWVN-werkgeverslijn vragen over vakantie en ziekte van een werknemer.

Vroeger bouwden zieke werknemers slechts vakantie op over de laatste zes maanden ziekte. Gedeeltelijk zieke werknemers bouwden alleen vakantie op voor het gedeelte dat er gewerkt werd. Sinds 2012 is de wettelijke regeling van het recht op vakantie in het Burgerlijk Wetboek gewijzigd en bouwt iedere werknemer, of deze nu ziek, gedeeltelijk ziek of niet ziek is, volledig wettelijke vakantiedagen op. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte kunnen de werknemer en de werkgever andere afspraken maken.

Voor het opnemen van vakantiedagen geldt als hoofdregel dat een werknemer wettelijke vakantiedagen dient op te nemen binnen een half jaar na het jaar waarin het recht hierop is ontstaan. Wanneer een zieke werknemer deze wettelijke vakantiedagen niet tijdig opneemt, komen zij te vervallen. Hiervoor geldt een uitzondering als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om de minimumvakantie op te nemen gedurende het hele jaar van opbouw en de daarop volgende zes maanden. In deze situatie is er pas sprake van verjaring na vijf jaar.

Wilt u meer weten over wetgeving omtrent zieke werknemers? Regelmatig organiseert AWVN de masterclass De zieke werknemer georganiseerd, die door eerdere deelnemers wordt gewaardeerd met een 8,4. De eerstvolgende masterclass heeft plaats op donderdag 10 oktober

0 reacties