Home / Vraag van de week

Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnZijn uitzendkrachten verkiesbaar voor de ondernemingsraad?

Volgens de Wet op de ondernemingsraden dient men minimaal 12 maanden in de onderneming werkzaam te zijn geweest om gekozen te kunnen worden voor de ondernemingsraad. Voor uitzendkrachten geldt echter een langere termijn. Het uitgangspunt is dat uitzendkrachten pas na 24 maanden werkzaam te zijn geweest voor de onderneming kunnen worden verkozen voor de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan in zijn reglement afwijken van voornoemde termijnen als dat bevorderlijk is voor de onderneming.

Meer weten over het functioneren en de rechten van de ondernemingsraad? Kijk hier.