Home / Vraag van de week

Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHeeft een werknemer recht op loon tijdens een staking?

Als uitgangspunt geldt de hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’. Dit houdt in dat de werkgever geen loon hoeft door te betalen als een werknemer geen arbeid verricht, en dat is bij een staking natuurlijk het geval. Omdat stakers geen recht op loon hebben, is het dus van belang om goed te registreren wie er wel werkt en wie niet.

Als vakbonden de staking hebben georganiseerd, ontvangen de stakende werknemers die lid zijn van de vakbonden vaak een vergoeding uit de stakingskas van de vakbond. Stakende werknemers die geen lid zijn van een vakbond, ontvangen tijdens een staking niets.

Een staking die niet is georganiseerd door vakbonden, wordt een wilde staking genoemd. Stakende werknemers ontvangen tijdens een wilde staking in beginsel evenmin loon.
Maar soms willen niet alle werknemers aan zo’n staking deelnemen. Deze werkwillige werknemers zijn bereid hun arbeid te verrichten, maar zijn hiertoe niet in staat wegens de staking. De werkwillige werknemer behoudt in het geval van een wilde staking die van korte duur is en waaraan slechts een beperkt aantal werknemers deelneemt, wel zijn recht op loon. In sommige gevallen moet de werkgever op grond van goed werkgeverschap het loon in ieder geval doorbetalen aan werkwillige werknemers. Dit kan het geval zijn als de werkgever in het verleden ook het loon heeft doorbetaald aan werkwilligen.