Home / Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de NOW-2?

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de NOW-2?

Logo AWVN-werkgeverslijnOp de tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW-2) kunnen werkgevers een beroep doen bij een omzetdaling van minimaal 20%. Zij komen dan in aanmerking voor een tegemoetkoming voor hun loonkosten tot maximaal 90%. Het doel is om banen en inkomens zo veel mogelijk te beschermen tijdens deze crisis.

De NOW-2 brengt, vergeleken met de NOW-1, een aantal wijzigingen met zich mee. Deze wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet.

• Het subsidietijdvak loopt over de maanden juni tot en met september.
• De omzetdaling wordt berekend over een viermaandsperiode.
• De loonsom voor de aanvraag van de subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de loonsom in de maand maart.
• De forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten wordt 40%.
• Bedrijven die een voorschot ontvangen van ten minste € 100.000 of een definitieve subsidie van ten minste € 125.000, mogen over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
• Bij ontslagaanvragen bij het UWV tijdens het subsidietijdvak wordt de subsidie gekort met driemaal de loonsom van betrokken werknemers over maart 2020.
• Moet daarnaast in de periode van 30 mei tot en met 30 september 2020 ook de verplichte melding worden gedaan o.g.v. de Wet melding collectief ontslag (WMCO), dan wordt het totale subsidiebedrag ook nog eens gekort met 5%.
• De werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren zich te gaan bij- en omscholen.

Naar alle verwachting is het vanaf 6 juli 2020 mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de NOW-2 subsidie. De aanvraagperiode zal eindigen op 31 augustus 2020.

Meer over dit onderwerp

0 reacties