Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe wordt ouderschapsverlof (her)berekend?

​Stel: een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week. Hij vraagt ouderschapsverlof aan en start met opnemen van het verlof. Kort daarna gaat de werknemer terug naar minder contracturen, bijvoorbeeld 24 uur per week. Hoe wordt in deze situatie het ouderschapsverlof (her)berekend?

Het aantal uren dat de werknemer recht heeft op ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 keer de arbeidsduur per week (artikel 6:2 lid 1 WAZO). Voor de berekening van de omvang van het ouderschapsverlof is de bedongen arbeidsduur per week bepalend. Hiermee wordt het aantal uur per week bedoeld zoals is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Voor een werknemer die op basis van zijn arbeidsovereenkomst 40 uur per week werkt, bedraagt het ouderschapsverlof 40 x 26 = 1.040 uur. Als een werknemer steeds een wisselend aantal uur per week, wordt het ouderschapsverlof berekend door het aantal jaarlijkse arbeidsuren om te rekenen naar een gemiddeld aantal arbeidsuren per week.

Als een werknemer is gestart met het opnemen van ouderschapsverlof en daarna minder uur per week gaat werken, moet het ouderschapsverlof opnieuw worden berekend. Met betrekking tot de herberekening moet eerst worden gekeken wat de werknemer al aan verlof heeft opgenomen toen hij 40 uur per week werkte. Vervolgens moet een berekening worden gemaakt van de weken die nog over zijn, op basis van 24 uur per week.

Hebt u behoefte aan meer informatie over ouderschapsverlof? Kijk hier.

0 reacties