Home / Vraag van de week

Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnEen werknemer heeft tijdens de kerstperiode twee weken vakantie aangevraagd. Het tijdstip waarop hij vrij neemt, komt de werkgever, vanwege drukte, niet zo goed uit. Kan de werkgever het verzoek van de werknemer afwijzen?

​De werkgever kan een vakantieverzoek alleen afwijzen als er gewichtige redenen zijn, of als er andere afspraken over het vaststellen van vakantie zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao. Een gewichtige reden is bijvoorbeeld dat de vakantie van de werknemer de gang van zaken binnen het bedrijf ernstig verstoort. Het bedrijf zou dan tijdelijk moeten worden gesloten, omdat vervanging van de werknemer onmogelijk is. De werkgever moet altijd het bedrijfsbelang afwegen tegen het belang van de werknemer om vakantie op te nemen.

Let op! Als de werkgever bezwaar heeft tegen de vakantieperiode, moet hij dit schriftelijk binnen twee weken na het verzoek aan de werknemer meedelen. Doet hij dit niet, dan staat de vakantie vast.