Home / Wat wij doen voor leden

Wat wij doen voor leden

De activiteiten die AWVN uit de contributie financiert, beslaan vijf gebieden: kennis & informatie, trendwatching, visie & beleid, netwerk en invloed.

​’Het is een veel gestelde vraag. Wat krijg ik voor de contributie als lid van werkgeversvereniging AWVN? Een terechte vraag want u wilt waar voor uw geld. En ook een begrijpelijke vraag, omdat u voor de meeste individuele dienstverlening kosten in rekening krijgt gebracht. Waarom dan ook nog contributie betalen – waarom zou ik voor die diensten niet gewoon beroep doen op een van de vele andere dienstverleners op HR-gebied? In dat gewoon en andere zit ’m de crux.

Als er één organisatie op HR-gebied is die als ongewoon en juist als anders kan worden bestempeld, dan is het AWVN wel. AWVN is een hybride organisatie. Onze inkomsten komen enerzijds uit de betaalde, uitsluitend voor leden toegankelijke dienstverlening, anderzijds uit de contributie. En uit dat laatste financieren we tal van activiteiten die, samen met onze dienstverlening, onze leden de voorsprong op het gebied van werkgeverschap verschaffen die we beloven.

AWVN beschikt over zo’n dertig medewerkers die zich op contributieve taken concentreren. Ze verzamelen relevante informatie, verrijken die en stellen die vervolgens weer beschikbaar aan de leden. Ze signaleren in een vroeg stadium relevante trends, duiden de consequenties ervan voor werkgevers en ontwikkelen aansluitend daarop nieuwe dienstverlening. Zo bent u als lid altijd verzekerd van de meest actuele, praktische oplossingen op
sociaal gebied.

En wat ons misschien nog wel het meest uniek maakt, is de rol die we spelen in het polderoverleg. AWVN ontwikkelt visie en beleid op sociaal gebied en zorgt voor de agendering van de betreffende onderwerpen, zowel maatschappelijk als op politiek niveau. De vele contacten die we in de polder onderhouden én de positie van AWVN in de verschillende overlegorganen, staan garant voor het welslagen daarvan.
Daarnaast beïnvloeden we wetgeving ten gunste van werkgevers, op eigen kracht of in samenwerking met andere werkgeversorganisaties. Daarbij zijn de meningen van de leden leidend. Geregeld peilen we de mening van de achterban via (elektronische) enquêtes en tijdens de vele bijeenkomsten die we voor de leden organiseren. Op jaarbasis zijn dat er meer dan honderd; congressen, seminars, voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten. Bijeenkomsten waar u uw collega’s uit de HR-wereld treft – contacten van onschatbare waarde, voor uzelf, voor AWVN. Dankzij de vertrouwensrelatie die door al deze contacten ontstaat tussen de leden onderling en tussen de leden en AWVN, hebben we toegang tot informatie die we weer volop benutten om de – contributieve en retributieve – dienstverlening te verbeteren.

Op deze pagina’s treft u een overzicht van de contributieve activiteiten van AWVN, met recente voorbeelden. Ik vertrouw erop dat het u snel concreet inzicht geeft van wat wij voor de contributie doen. En dat dit u ervan overtuigt dat AWVN, zoals al eerder gezegd, niet zo maar een dienstverlener op HR-gebied is, maar een vereniging van én voor werkgevers.
Uw contributie meer dan waard.