Variabele beloning

Variabele beloning kan helpen om prestaties en ontwikkeling te sturen en te stimuleren en om de loonkosten mee te laten ademen met de bedrijfsresultaten. Van belang daarbij is wel een zorgvuldige keuze van vormen en uitgangspunten (spreiding van targets, maximering van uitkeringen, et cetera).

AWVN neemt in haar advisering de verschillende voor- & nadelen en vormen van variabele beloning mee. Hieronder staan ze overzichtelijk in een schema.

De vormen van variabele beloning waarover AWVN adviseert op het niveau van organisatie, team en individu. 

Niveau Organisatie Team Individu
Variabele beloning Winstdeling Teambonus / gratificatie Individuele bonus / provisie / commissie / performance uitkering / gratificatie
Op basis van Bedrijfsresultaat Teamprestatie Individuele targets en prestatie
Voordelen Geen betaling
bij onvoldoende resultaat
Betrokkenheid
bij team
Hoge acceptatie
Nadelen Lage identificatie
met resultaat
Betaling,
ook in geval van verlies
Betaling,
ook in geval van verlies


AWVN adviseert over de toepasbaarheid, temporisering en maatvoering van de diverse vormen van variabele beloning, alsmede over praktische zaken als resultaatgebieden, targetsetting en teksten van regelingen. Een verkennend gesprek over de mogelijkheden van variabele beloning? Neem contact op met onze beloningsspecialisten. 

0 reacties