Home / Trends voor HR

Logo AWVN-werkgeverslijn‘Trends voor HR’ is een publicatie van AWVN uit 2014, gebaseerd op het gelijknamige trendonderzoek van Cas Hoogbergen, Joyce Schaeffer, Piet Vessies, Margreet Xavier van AWVN. Zij signaleren zes belangrijke trends: soberder, duurzamer, mondialer, digitaler, flexibeler en interactiever. Wat zijn de effecten van elke trend voor ondernemers en werkenden? En hoe kan en moet HR daarop het best inspelen?

 • Over de inhoud van 'Trends voor HR'

  In economisch slechte tijden neemt de behoefte aan perspectief, voorspelbaarheid en houvast steevast toe. De laatste jaren zijn er dan ook talrijke trendonderzoeken verschenen, maar niet zozeer op het gebied van werkgeven. Voor AWVN was dit de reden om de trends op dit gebied op een rijtje te zetten, inclusief de impact daarvan op werkenden en HR.

  De zes trends in het kort
  • soberder – meer doen met minder
  • duurzamer – niets doen is geen optie
  • mondialer – Europa is te klein
  • digitaler – the sky is the limit
  • flexibeler – samen voor ons eigen
  • interactiever – van (re)presentatie naar participatie

  Met het trendrapport wil AWVN de leden helpen te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Binnen de domeinen arbeidsmarkt, economie, politiek, ecologie, sociaal cultureel en technologie onderscheidt AWVN zes trends, die zowel invloed hebben op ondernemers als op werkenden.

  Die trends staan uitvoerig beschreven in hoofdstuk 2 onder de noemer ‘Voorbij vanzelfsprekend’. Vervolgens zijn die trends in hoofdstuk 3 vertaald naar vier speerpunten voor de HR-strategie, ofwel: de meest relevante vraagstukken waarvoor HR de komende tijd een oplossing moet vinden.

  De beschreven trends en de speerpunten voor de HR-strategie 2020 bieden de nodige handvatten voor HR-beleid en HR-instrumenten. Aangezien de toekomst niet te voorspellen is, blijft verdere uitwerking noodzakelijk. Hoe waarschijnlijk is het dat de genoemde ontwikkelingen zich voordoen? En in welke mate? De volgende stap is om dat te blijven onderzoeken, om daarmee zo goed als mogelijk is op de toekomst te zijn voorbereid.

AWVN
april 2014
Download