Voor HR relevante trends

Interesse in het bespreken van de trends en/of de impact ervan op uw organisatie? Meld u aan bij verdegaal@awvn.nl onder vermelding van ‘trends’. Bij voldoende belangstelling organiseert AWVN een bijeenkomst.

In 2018 is, onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, besloten de voor HR relevante trends die AWVN in 2014 signaleerde, te actualiseren. Een update om de leden inzicht te bieden in de trends om als organisatie, en in het bijzonder als HR, beter in te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. De update signaleert opnieuw zes trends voor de komende jaren: digitaler, globaler, duurzamer, wendbaarder, ondernemender en vitaler.
De relevantie daarvan is getoetst in een AWVN-ledenenquête, ledensessies en een aparte verdiepingssessie met directie-leden en HR- en lijnmanagers. Trends konden rekenen op veel herkenning en de relevantie ervan werd breed onderkend.

Digitaler: blijft dé trendsetter. De impact is enorm, de snelheid waarmee de ontwikkelingen zich voltrekken duizelingwekkend – denk onder andere aan robotisering, big data, internet of things. De vierde industriële revolutie is begonnen en daagt ondernemingen uit hun businessmodellen te herzien.
Globaler: die trend zet door, maar leidt tegelijkertijd op regionaal niveau tot meer samenwerkingsverbanden.
Duurzamer: duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt al jaren gezien als zeer relevant. Maar ook duurzaamheid in de zin van zorg voor de planeet wint aan belang en heeft een steeds grotere impact.
Wendbaarder: technologische ontwikkelingen en mondiale concurrentie vragen om vergroting van het aanpassingsvermogen van zowel ondernemers als werkenden.
Ondernemender: van steeds meer groepen in de samenleving wordt verwacht dat ze zelf de regie voeren over hun leven, loopbaan en gezondheid.
Vitaler: de aandacht voor gezondheid en vitaliteit stijgt, maar wel is twijfel over wat dit betekent voor werknemers die zware beroepen uitoefenen en mensen met een lage sociaaleconomische positie.

 • Digitaler

  Download het bijbehorende hoofdstuk uit het volledige HR-trendrapport.

 • Globaler

  Download het bijbehorende hoofdstuk uit het volledige HR-trendrapport.

 • Duurzamer

  Download het bijbehorende hoofdstuk uit het volledige HR-trendrapport.

 • Wendbaarder

  Download het bijbehorende hoofdstuk uit het volledige HR-trendrapport.

 • Ondernemender


  Download het bijbehorende hoofdstuk uit het volledige HR-trendrapport.

 • Vitaler


  Download het bijbehorende hoofdstuk uit het volledige HR-trendrapport.

 • Speerpunten voor HR op basis van de trends
0 reacties