Back to work: informatie en advies voor werkgevers

Back to work!

De vaccinatiegraad neemt toe, versoepelingen komen in beeld, en hoewel het advies van de overheid nog altijd luidt zoveel mogelijk vanuit huis te werken, bereiden werkgevers zich langzaam maar zeker voor op de terugkeer van werknemers naar de werkplek. Wat kan er straks weer, welke regels zijn er van kracht? Wat betekent het voor mijn organisatie als testen op grote schaal gebruikelijker wordt? Hoe te handelen als werknemers straks zo ongeveer allemaal tegelijkertijd vakantie willen opnemen?
Dit soort vragen beantwoordt AWVN op deze Back to work-pagina’s.

Medewerkersonderzoek hybride werken
Wat zijn toekomstbestendige oplossingen voor het hybride werken voor uw organisatie? Al vanaf € 1.250 kunt u op korte termijn inzicht krijgen in de voorkeuren van uw medewerkers. Meer informatie.

U vindt in ‘Back to work’ informatie en advies over vraagstukken die leven nu er steeds meer perspectief komt op heropening van de economie – en daarmee op de terugkeer naar de werkplek. Ook voor AWVN is ongewis hoe de coronacrisis en de daaraan gerelateerde maatregelen zich ontwikkelen. We zullen dus niet al alle vragen kunnen beantwoorden.

De informatiepagina’s in ‘Back to work’ zijn ingericht aan de hand van vier vragen bij ieder onderwerp:
• wat mag er,
• wat kan er,
• wat valt er te verwachten aan beleid en maatregelen,
• hoe past een en ander in uw HR-beleid en -strategie?
Uiteraard updaten we de informatiepagina’s regelmatig.

Voor verder advies over deze onderwerpen kunt u te allen tijde contact opnemen met uw accountmanager of de AWVN-werkgeverslijn.

Onderwerpen waarover ‘Back to work’ informatie biedt:
testen
vakantie & verlof
thuiswerken
vaccineren
mobiliteit
bedrijfs- en arbeidstijden.

0 reacties