‘Vast of flexibel minder relevant’

Alfred Boot, directeur Human Resources Dura Vermeer

​‘Van onze medewerkers is 20 procent in vaste dienst. De overige 80 procent zijn vooral ingehuurde gespecialiseerde aannemers, maar ook uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp'ers. De Wwz maakt het voor medewerkers minder relevant of ze vast of flexibel voor een bedrijf werken.
Hogeropgeleiden zullen in de toekomst meer op projectbasis voor ons willen werken: de ene keer op de payroll, de andere keer gedetacheerd of als zzp'er. Omdat er in hun geval sprake is van werkzekerheid, wordt baanzekerheid minder belangrijk. Op dit moment willen veel hogeropgeleiden nog een vaste arbeidsovereenkomst omdat ze anders geen hypotheek kunnen krijgen. Maar ook de banken zullen zich moeten aanpassen aan de realiteit van de arbeidsmarkt.
Door de wijzigende arbeidsverhoudingen wordt het in een projectorganisatie moeilijker om kennis en emotionele binding te behouden. Daar moeten we de komende tijd over nadenken. Sowieso gaan wij investeren in een betere band met de flexibele schil.
Wij verwachten dat de transitievergoeding ontslag lastiger maakt. Voorheen hadden kantonrechters de mogelijkheid om de vergoeding voor de werknemer naar boven bij te stellen als zij de argumenten van de werkgever minder sterk vonden. Dat kan nu nauwelijks meer. Dan is er het gevaar dat de rechter zegt: ga het nog maar eens proberen. Terwijl je op voorhand kan inschatten dat geen van beide partijen hier gelukkig van wordt. Daar staat tegenover dat als het wel lukt om afscheid van een medewerker te nemen, de werkgever minder duur uit is.’