Wet werk en zekerheid

De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) verandert veel in het arbeidsrecht. De rechtspositie van flexwerkers wordt sterker en het ontslagrecht gaat op de schop.

​De Wwz is voortgekomen uit het Sociaal akkoord dat kabinet, werkgevers en werknemers in 2013 hebben gesloten. De wet moet de doorstroming op de arbeidsmarkt en de positie van flexwerkers verbeteren.

Vraag en antwoord Wwz
VA-WWZ.pngOn-line instrument, ontwikkeld door AWVN. U vindt er – onderverdeeld in acht categorieën – alle mogelijke vragen over de Wwz en de antwoorden hierop.
Leden van AWVN kunnen, als zij heel specifieke vragen hebben, vanzelfsprekend contact opnemen met de AWVN-werkgeverslijn (070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl).

transitievergoedingberekenen.png

Bereken in een handomdraai de hoogte van de transitievergoeding met de speciale tool van AWVN. U kunt de berekening opslaan als pdf en vervolgens printen.

 

Informatie

• Ketenregeling aangescherpt: eerder een vast contract
• Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding
• Nieuwe regels bij ontbinding door kantonrechter 
• Instemming werknemer? Hij mag zich bedenken 
• Pensioenontslag wordt gemakkelijker
• UWV beoordeelt ontslag bij langdurige ziekte
• UWV beoordeelt bedrijfseconomisch ontslag

Hoe denken zij erover?

• Wim Wetzels, kantonrechter Rotterdam: ‘Bouw een goed dossier op’
• Maurice Rojer, adjunct-directeur van uitzendkoepel ABU: ‘Kansen, maar ook complicaties’
• Jan Meijer, landelijk management arbeidsjuridische dienstverlening UWV: 'Uitdaging om binnen vier weken te beslissen’

Advisering AWVN

De Wwz-experts van AWVN (advocaten en juristen) kunnen werkgevers ondersteunen en adviseren bij vraagstukken rond de Wwz. Ook kunnen zij regelingen Wwz-proof maken. Denk hierbij aan cao's, arbeidsvoorwaardenregelingen en arbeidsovereenkomsten.
Meer weten? werkgeverslijn@awvn.nl  of 070 850 86 05.  

Presentatie over de Wwz op het Mediationcongres, november 2015

Download als Pdf.

Praktijkvoorbeelden

Dura Vermeer 'Vast of flexibel minder relevant'
Hampshire Hospitality ‘Afscheid nemen van ervaren flexwerkers’