AWVN-model talentmanagent

Bij talentmanagement gaat het om het vinden, verbinden, ontwikkelen en benutten van de talenten van medewerkers: een samenspel tussen de talenten die de organisatie nodig heeft en de talenten die medewerkers in huis hebben.

Het AWVN-model strategisch talentmanagement omvat zes samenhangende boxen die dit samenspel mogelijk maken. Vanuit drie kenmerkende invalshoeken: de medewerker, de organisatie en de context.

TM-211.pngHet AWVN–model talentmanagement

  Mijn talent
Kennis, vaardigheden, potentieel, ambitie van de medewerker, zelfinzicht, kansen & mogelijkheden van de medewerker
  Mijn ontwikkeling
Ontwikkelplan van de medewerker: eigen verantwoordelijkheid, eigen plan, betrekken van anderen, eigen initiatieven, zelf regie op ontwikkelacties
  Organisatie
Organisatiedoelstellingen, HR-strategie, organisatie-‘needs’ als het gaat om talentontwikkeling van medewerkers
  Visie
Definitie talent, afbakening, samenhang en verschil met performance management, duurzaam inzetbaar, doelstellingen en uitgangspunten voor talentmanagement
❺  Klimaat
Faciliteiten die de organisatie de medewerker en de leidinggevende biedt, opleidingsbudget, arbeidsvoorwaardelijke regelingen, loopbaanmogelijkheden, leercultuur, instrumenten en procedures
❻  Leiderschap
De rol van de leidinggevende, coachend leiderschap: stimuleren talentontwikkeling medewerker, kansen en mogelijkheden creëren voor ontwikkeling.
 

Uniek aan AWVN-dienstverlening op het gebied van talentmanagement:

​• gebaseerd op drie invalshoeken: de organisatie, de medewerker en de context
• onderlinge samenhang in boxen
• praktische tooling: ontwikkeldashboard, testkant, huidig werk, ontwikkelplan, kruispuntgesprek, trainingsconcept
• strategische insteek
• vervolg op en aansluiting met performance management.