Scan talentmanagement

TM-SCAN.png

Hoe staat uw organisatie ervoor? Verken hoe het staat met talentmanagement in uw organisatie. Wat doet u zoal aan het vinden, verbinden, ontwikkelen en benutten van talenten van uw medewerkers?

Met deze scan kunt u de temperatuur rond talentmanagement in uw organisatie meten: aan de hand van het AWVN-model voor talentmanagement beoordeelt u hoe het staat met talentmanagement. Wat gaat er goed, wat kan misschien beter of wat verdient aandacht?

Het invullen van de scan kost u enkele minuten en geeft u een eerste indruk van uw organisatie als het om talentmanagement gaat, en verschaft aangrijpingspunten om talentmanagement in uw organisatie verder vorm te geven.

Geïnteresseerd in de scan?

Neem contact op met Gaby Soffner, senior organisatieadviseur, soffner@awvn.nl.