Ontwikkelplan

Het ontwikkelplan biedt de medewerker handvatten om zijn/haar talent op een eenvoudige en effectieve manier in kaart te brengen en hieraan ontwikkelacties te koppelen.

TM-OP-1.pngHet ontwikkelplan bestaat uit twee delen:
- mijn talent
- mijn ontwikkelplan.

Mijn talent
Aan de hand van enkele praktische hulpvragen staat de medewerker stil bij zijn/haar unieke eigenschappen door zich te oriënteren op:
• weten wat ik kan
• weten waar ik goed in ben
• weten waar mijn potentieel ligt
TM-OP-2.png• weten wat mijn ambitie/motivatie is.

Mijn ontwikkelplan
Door vier uitgewerkte stappen te doorlopen - Plan, Doe, Check en Verbeter - neemt de medewerker regie over zijn/haar eigen ontwikkeling.

Meer informatie over het ontwikkelplan?

Neem contact op met Gaby Soffner, senior organisatieadviseur, soffner@awvn.nl.