Ontwikkeldashboard 'Talent-x'

Talent-x is een gebruikersvriendelijk, online programma dat een verdiepingsslag op het gebied van talent- en performancemanagement mogelijk maakt. Talent-x benut digitale mogelijkheden voor het ondersteunen van de HR-gesprekscyclus. In Talent-x staat het in kaart brengen van talent centraal.

In Talent-x kan de medewerker ontwikkeldoelen bepalen, afspraken maken en ontwikkelactiviteiten inplannen. Doordat de medewerker dit proces zelf vorm geeft, ontstaat regie op en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.

Eigen ontwikkeldashboard

Met het ontwikkeldashboard van Talent-x maakt u medewerkers zelf verantwoordelijk voor hun eigen talentontwikkeling.
• Medewerkers hebben hun eigen dashboard: 
  o Evalueer jezelfVraag anderen feedbackStel ontwikkeldoelenPlan ontwikkelacties.
• Managers kunnen teamsamenstelling inzien.
• Managers kunnen individuele portfolio’s inzien.

Download de flyer over Talent-x

Meer informatie over Talent-x of een demonstratie van het dashboard?

Neem contact op met Gaby Soffner, senior organisatieadviseur, soffner@awvn.nl

TW-OW-DB-2.png