Talentmanagement

​Talentmanagement staat hoog op de HR-agenda en dat is niet vreemd. Steeds meer organisaties zetten het in ten behoeve van de ontwikkeling van hun medewerkers en daarmee de organisatie. Want ontwikkelen als organisatie, vraagt om ontwikkeling van mensen - de medewerkers die de organisatie vormen, dus. Benut uw talent! En dat betekent: weten welke kant u op wilt met de organisatie, welke talenten u in huis heeft en of u erin slaagt de talenten van uw medewerkers te benutten en aan uw organisatie te verbinden.

TM-MIJN-ONTWIKKELING.pngMedewerkers willen in toenemende mate uitdaging en ontwikkeling, voor hen belangrijke elementen om te gaan of te blijven. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat medewerkers een leven-lang zullen moeten blijven investeren in hun (talent)ontwikkeling. Daarnaast willen medewerkers steeds meer hun passie en talenten kwijt in hun werk en meedenken over de richting die de organisatie op gaat. Dit vraagt om regie van medewerkers op de eigen ontwikkeling. En om een context waarin de organisatie de ontwikkeling van de medewerker faciliteert: vanuit een heldere visie op talentmanagement, een klimaat waarin ontwikkeling wordt gestimuleerd en een TM-211.pngleidinggevende die aandacht heeft en ruimte geeft voor de talentontwikkeling van de medewerker.

Het AWVN-model voor talentmanagement is een praktisch model om talentmanagement binnen uw organisatie vorm te geven. Aan de hand van de zes boxen van talentmanagement – vanuit de drie kenmerkende invalshoeken: de medewerker, de organisatie en de context – ontwikkelt u een samenhangend, pragmatisch beleid voor talentmanagement.

Informatie over talentmanagement

​Talentmanagement: advisering AWVN

• Scan talentmanagement
• Verkennen en koersbepalen
• Toolkit talentmanagement: ontwikkeldashboard, ontwikkelplan, workshop, vlootschouw, kruispuntgesprek, vormgeven trainingsaanbod