Aannemersbedrijf Post BV: snelle actie in crisistijd

De economische crisis deelde harde klappen uit in de bouwwereld, zowel bij grote als bij kleine bedrijven. Aannemersbedrijf Post uit Haarlem, een familiebedrijf, stond voor de keuze om snel en effectief in te krimpen óf de deuren te sluiten.

Vraagstuk
Aannemersbedrijf Post BV, met veertien mensen in dienst, zag in het voorjaar van 2010 dat er nauwelijks werk in het vooruitzicht was voor ná de bouwvak. Directeur Erwin Post moest snel maatregelen nemen. ‘We hadden in feite de keuze tussen helemaal stoppen of snel inkrimpen.’

Oplossing
Post nam contact op met zijn branchevereniging, Bouwend Nederland, die hem doorverwees naar AWVN vanwege de specifieke (juridische) kennis op dit gebied. AWVN-advocaat Astrid Zuidinga stond Erwin Post bij in het maken van de juiste keuzes. ‘We hebben voor iedere werknemer de situatie en de verschillende mogelijkheden in kaart gebracht’, vertelt Zuidinga. ‘Snelheid was van groot belang. Het moest nog vóór de bouwvak geregeld zijn.’ Bouwend Nederland voorzag haar tijdens de reorganisatie van actuele branche-informatie.
Post was niet alleen blij met de snelheid van AWVN, maar ook met de zakelijke blik. ‘Als werkgever kom je in een onbekende wereld terecht. Ook ben je emotioneel geraakt. Het was prettig dat Astrid met wat afstand naar de zaken keek. Dat zij altijd snel antwoordde op mijn vragen, heeft me erg geholpen.’

Resultaat
Met hulp van AWVN vroeg Post voor drie werknemers ontslag aan en voor een vierde deeltijdontslag. Twee anderen gingen op eigen verzoek weg. Alles was, zoals gepland, afgerond vóór de bouwvak. ‘Ik kon me na een paar weken weer concentreren op het échte werk’, zegt Erwin Post.
Inmiddels is het werk weer wat aangetrokken en heeft hij twee van de drie eerder ontslagen werknemers een halfjaarcontract kunnen aanbieden. Op advies van AWVN heeft Post nu meer werknemers met een tijdelijk contract, in plaats van in vaste dienst. ‘Dat geeft aanzienlijk meer lucht.’