Transitievergoeding

De transitievergoeding, die op 1 juli 2015 is geïntroduceerd,  betekent het einde van de kantonrechtersformule.

transitievergoedingberekenen.pngBereken in een handomdraai de hoogte van de transitievergoeding met de speciale tool van AWVN. U kunt de berekening opslaan als pdf en vervolgens printen.


De ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule is met de inwerkingtreding van het tweede deel van de Wet werk en zekerheid op 1 juli 2015 verdwenen en vervangen door de transitievergoeding.

U moet deze vergoeding betalen als een dienstverband minstens twee jaar heeft geduurd en op uw initiatief eindigt. De transitievergoeding is onder meer bedoeld om de transitie van de werknemer naar ander werk te vergemakkelijken, de werknemer is echter niet verplicht om het geld daadwerkelijk te gebruiken voor scholing of begeleiding naar ander werk. 

De transitievergoeding bedraagt een zesde maandsalaris per volledige periode van zes maanden. Vanaf het tiende dienstjaar is dit een kwart maandsalaris per zes maanden. Werknemers van 50 jaar en ouder met minstens tien dienstjaren, ontvangen voor de dienstjaren vanaf 50 jaar een half maandsalaris per zes maanden. De transitievergoeding bedraagt maximaal 76.000 euro óf een jaarsalaris als de werknemer meer verdient. Dit is duidelijk minder dan de kantonrechtersformule, maar duidelijk meer in situaties waar tot voor kort geen ontslagvergoeding werd betaald.

Voor veel werkgevers zal het even wennen zijn dat zij voortaan ook een transitievergoeding moeten betalen als zij afscheid nemen van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer die zij al twee jaar hebben doorbetaald. Minister Asscher heeft in april 2016 wetgeving aangekondigd waardoor werkgevers in dat geval de transitievergoeding vergoed krijgen. Dit zou moeten ingaan in 2018, waarschijnlijk met terugwerkende kracht.

Transitie- en inzetbaarheidskosten 
Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever de transitie- en inzetbaarheidskosten, zoals kosten voor (om)scholing of outplacement, in mindering brengen op de transitievergoeding. Soms is het nodig om afscheid te nemen van bestaande regelingen bij einde dienstverband, om dubbele kosten te voorkomen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de transitievergoeding te verrekenen met een wachtgeldregeling, omdat bij het einde van het dienstverband niet is vast te stellen hoeveel zo'n regeling precies waard is.

Bij cao kan een alternatief voor de transitievergoeding worden afgesproken, maar dit moet wel (financieel gezien) gelijkwaardig zijn aan de transitievergoeding. Deze eis van gelijkwaardigheid komt naar verwachting vanaf 2018 te vervallen.