Nedmag: stap van eigen pensioenfonds naar verzekeraar loont

Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. uit Veendam had een eigen pensioenfonds, maar wilde de uitvoering van de pensioenregeling liever extern onderbrengen. Inmiddels is een goed alternatief gevonden en het eigen pensioenfonds geliquideerd.

Vraagstuk
Door een combinatie van factoren - waaronder tegenvallende beleggingen, de gestegen levensverwachting en de fors gedaalde rente - zakte de dekkingsgraad van het eigen pensioenfonds van Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. tot ver onder het kritische niveau. De werkgever wilde, gezien de problematiek van het fonds, de omvang van de onderneming en de steeds scherpere toezichteisen van DNB, graag een andere oplossing voor dit eigen pensioenfonds. De onderneming was daarnaast steeds meer tijd kwijt aan de uitvoering van de regeling en het managen van de risico’s die daarmee samenhingen.
Verder kende Nedmag een nogal ingewikkelde pensioenregeling met kenmerken van middelloon en beschikbare premie. Daardoor was deze regeling relatief duur in de uitvoering en was het vaak lastig om de deelnemers in begrijpelijke taal te informeren over hun pensioen. De waardering voor de regeling was door de complexiteit en de hoogte van de premie dan ook laag.
Nedmag heeft AWVN gevraagd om te assisteren bij de oplossing van deze pensioenproblemen. Doel was een veel eenvoudigere uitvoering van de pensioenregeling, waarbij de werkgever weer grip kreeg op deze arbeidsvoorwaarde.

Oplossing
Samen met de werkgever heeft de AWVN-pensioenadviseur een voorstel uitgewerkt voor het bestuur van het pensioenfonds, de ondernemingsraad en de vakbonden. Een eenmalige dotatie door de werkgever was bespreekbaar als het pensioenfonds zou worden geliquideerd.
Uiteindelijk is afgesproken om de opgebouwde rechten uit het fonds onder te brengen bij een verzekeraar (inclusief een vaste indexatie per jaar) en het pensioenfonds te liquideren. Vervolgens hebben cao-partijen een werkgroep ingesteld om een nieuwe, eenvoudigere pensioenregeling te ontwikkelen. Naast specialisten van de bonden waren ook de werkgever, de OR en een specialist van AWVN in de werkgroep vertegenwoordigd.

Resultaat
De rechten uit het pensioenfonds zijn ondergebracht bij een pensioenverzekeraar en het eigen pensioenfonds is daarna geliquideerd. Verder kon de werkgroep – door goede onderlinge samenwerking – al binnen twee maanden een unaniem voorstel aan sociale partners presenteren. De nieuwe regeling blijft door een vaste maximumpremie binnen de gestelde financiële kaders. Ingewikkelde overgangsmaatregelen – afgesproken bij de afschaffing van vroegpensioen – zijn afgeschaft of afgekocht.
De pensioenregeling is nu één regeling (in plaats van meerdere aanvullende regelingen) en Nedmag hoeft er veel minder aandacht aan te geven. De fors lagere uitvoeringskosten zijn gestoken in verbetering van de pensioenregeling.