Astellas: beter beheersbaar en minder complex pensioen

De pensioenregeling van Astellas was complex en werd steeds duurder. Bovendien maakte nieuwe wet- en regelgeving wijzigingen noodzakelijk. Het bedrijf schakelde AWVN in bij het ontwerpen van een nieuwe, transparante en betaalbare regeling.

Vraagstuk

De pensioenleeftijd gaat omhoog, de fiscale ruimte in de opbouw is ingeperkt én de opbouw wordt duurder doordat fondsen en verzekeraars meer geld opzij moeten zetten  als gevolg van strengere regelgeving. Die redenen van buitenaf maakten het voor farmaceutisch bedrijf Astellas noodzakelijk om de bestaande pensioenregeling aan te passen.
Daarnaast waren er ook bedrijfsmatige redenen, zegt Stefan Boskamp, Senior Director Human Resources. ‘Er was geen grens afgesproken aan de kosten voor pensioenopbouw. We zouden bij wijze van spreken ieder jaar opnieuw verrast kunnen worden door een hogere rekening van het pensioenfonds. Die kosten wilden we beheersbaar maken. Vergelijk het met het vastzetten van de hypotheekrente: je wilt voor meerdere jaren weten waar je aan toe bent. Bovendien waren  er in de loop der jaren meerdere pensioenregelingen naast elkaar ontstaan, die als geheel ingewikkeld waren om uit te voeren, maar zeker ook om uit te leggen aan werknemers.’

Oplossing

Een complex geheel van regelingen terugbrengen tot één betaalbare en begrijpelijke regeling die voldoet aan de nieuwe wettelijke regels. Dat was kortom de opgave waar Astellas voor stond en waarbij de hulp van AWVN werd ingeschakeld. Tammo Delhaas, adviseur arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, coördineerde het proces vanuit AWVN. ‘Er zijn heel wat technische discussies gevoerd, die er uiteindelijk toe hebben geleid dat het plafond van de pensioenpremie voor vijf jaar is vastgelegd op 22,4% van de loonsom.’ Daarnaast kwamen werkgever en vakbonden overeen dat de voor werknemers nadelige effecten van nieuw overheidsbeleid, deels gecompenseerd worden.
Om aan werknemers uit te leggen wat dat precies voor hen betekent, werden diverse communicatiemiddelen ingezet: een website met uitleg in tekst en filmpjes, e-mails en artikelen in personeelsbladen. Allemaal ook in het Engels, met het oog op de internationale samenstelling van het personeel. Het interactieve karakter van de website bleek goed te werken: werknemers konden per onderwerp vragen insturen die binnen enkele dagen werden beantwoord. De vakbondsleden stemden in meerderheid vóór de nieuwe pensioenregeling.

Resultaat

Stefan Boskamp noemt de samenwerking met AWVN ‘bijzonder prettig en professioneel’. ‘Met name aan de kennis en expertise van de pensioendeskundige Leon Mooijman hebben wij veel gehad. Het voordeel van een grote organisatie als AWVN is ook dat ze heel goed weten wat er in de markt speelt. Want als bedrijf wil je, om je concurrentiepositie te behouden, niet veel méér doen dan de buurman, maar zeker ook niet minder.’