Verzekerde pensioenregelingen

Tips voor leden met verzekerde pensioenregelingen

Een reeds ingezette trend versterkt zich: de prijs per euro (DB: defined benefitregeling, middelloon of eindloon) pensioen stijgt. Dat geldt voor pensioenen die zowel bij pensioenfondsen als verzekeraars zijn ondergebracht. Bij pensioenfondsen gaat die stijging meestal geleidelijk: de aanpassing aan de rente vindt jaarlijks plaats. Bij verzekerde pensioenregelingen gaat dat soms schoksgewijs en soms geleidelijk. Schoksgewijs op het moment dat het contract eindigt en er een nieuw contract gesloten wordt. En geleidelijk bij contracten die een jaarlijkse aanpassing op basis van de stand van de rente kennen (zogenaamde marktrentecontracten). 
Bij verzekeraars speelt nog iets anders. De zekerheid die zij dienen te bieden (op het werkelijk doen van de pensioenuitkering), is zwaarder dan de zekerheid die pensioenfondsen bieden. Dat vloeit voort uit de wetgeving zoals die op dit moment is. Als die zekerheid groter is, betekent dit dat de prijs hoger is. Bij contracten die op 31-12 aanstaande aflopen, zien wij prijsstijgingen van 25 tot 45 procent voorkomen, afhankelijk van het nu lopende contract.

Het AWVN-pensioenteam ondersteunt van oudsher ook leden die een verzekerde pensioenregeling hebben. Op dit moment zien we echter dat er nauwelijks meer DB-pensioenregelingen bij verzekeraars worden ondergebracht: de prijs die verzekeraars in rekening moeten brengen voor de zekerheid, is erg hoog geworden.
De vraag is echter wat het alternatief is. Wij zien twee mogelijkheden: 1) de DB-pensioenregeling onderbrengen bij een bedrijfstakpensioenfonds (als dit mogelijk is), of 2) de regeling omzetten in een DC-regeling (beschikbare premie).
Veel werknemers vinden deze verandering een verslechtering. Dat hoeft in werkelijkheid niet altijd zo te zijn, maar omdat dit wel de heersende, eerste gedachte is, is het van groot belang om aandacht aan het veranderingsproces te schenken. Breng in kaart hoe het besluitvormingsproces eruit ziet, met de ondernemingsraad, individuele werknemers en/of vakorganisaties. Laat berekenen wat het voortzetten van het oude contract ten opzichte van een contract bij een verzekeraar kost, en wat alternatieven kosten in de vorm van aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds of en DC-pensioenregeling. Stel vast wat voor soort pensioenregeling bij u het beste in het totale arbeidsvoorwaardenpakket past en welke wensen uw medewerkers hebben.
Een goede voorbereiding is vaak driekwart van het werk, is onze stelling. We doorlopen samen met AWVN-leden veel van dit soort trajecten en we zien die stelling steeds bewezen.

Er komt overigens een derde optie voor het onderbrengen van een DB-regeling en dat is het algemeen pensioenfonds (APF). Allerlei pensioenuitvoerders zijn zo’n APF aan het opzetten. Het voordeel is dat iedereen kan aansluiten en dat DB-regelingen tegen dezelfde rekenregels als reguliere pensioenfondsen pensioenpremies en dekkingsgraden berekenen. De verwachting is dat dit op 1 januari van start gaat, alhoewel zeer recent bekend is geworden dat de Eerste Kamer de behandeling heeft uitgesteld. Maar zelfs als het APF op 1 januari in de lucht is, denken wij niet dat deze op grote schaal klanten binnenkrijgt: het APF zal zich nog moeten bewijzen.

Leon Mooijman
31 augustus 2015