Pensioenregeling

Fiscale en juridische spelregels, financieringsmethoden, contractafspraken met uitvoerders, verslagleggingregels, veranderende wet- en regelgeving, aanpassing na aanpassing: het heeft pensioenregelingen enorm complex gemaakt. Veel pensioenregelingen zijn zo ingewikkeld geworden dat werkgever en werknemers er nog nauwelijks zicht op hebben.

Als gevolg daarvan is de pensioenregeling in vrijwel elk bedrijf uitgegroeid tot een min of meer autonoom fenomeen – een zaak vooral van fondsbestuurders, uitvoerders en externe adviseurs. En dat terwijl pensioen in wezen simpel is: het gaat om zogeheten uitgesteld loon, eigenlijk gewoon een spaarpotje voor later van de werknemer.

AWVN brengt de pensioenregeling terug tot wat het werkelijk is: een arbeidsvoorwaarde. Niets meer, maar zeker ook niets minder. Een arbeidsvoorwaarde die het verdient om begrepen en gewaardeerd te worden, en waar u zelf als werkgever weer grip op heeft. Een arbeidsvoorwaarde dus die in de pas loopt met het arbeidsvoorwaardenbeleid en HR-beleid van het bedrijf, om die realisatie van de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt.

​Informatie over pensioenregelingen

​Veelgestelde vragen over pensioenregelingen

• Is het verplicht werknemers een pensioenregeling aan te bieden?
• De pensioenpremie: wie betaalt wat?
• Hoe werken loonstijgingen door in de pensioenkosten?
• Moet je altijd streven naar een pensioenuitkering van 70% van het laatste loon?

Advisering AWVN over pensioenregelingen

• Ontwerpen nieuwe pensioenregeling
• Onderzoek uitvoering pensioenregeling
• Harmonisatietrajecten
• Benchmarkonderzoek
• Contractonderzoek rechtstreeks verzekerde pensioenregeling
• Bestuurslidmaatschap pensioenfondsbestuur namens werkgever(s)
• Managementworkshop Groene pensioenweide

Praktijkvoorbeelden

SVn  Geen verplichte solidariteit, maar keuzevrijheid
Astellas  Beter beheersbaar en minder complex pensioen
PQ Zeolites  Fors meer waar voor pensioengeld
Nedmag Stap van eigen pensioenfonds naar verzekeraar loont