Vijf aandachtsgebieden

De schijf van vijf bij internationale tewerkstellingen.

INTERNATIONAAL-SCHIJF-VAN-VIJF.pngElke grensoverschrijding - om het even of het één dag betreft of vijf jaar - heeft zowel voor de werkgever als de werknemer gevolgen op het gebied van migratierecht, sociale zekerheid, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, belasting en pensioen. Voor elke werknemer die in een ander land gaat werken moeten deze onderwerpen – in onderling verband - individueel worden uitgediept.

Migratierecht
Nederland voert stringent beleid met betrekking tot de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkgevers van buitenlandse werknemers die zonder vergunning of in strijd met bijvoorbeeld de notificatieprocedure in Nederland werkzaamheden verrichten, kunnen zeer hoge boetes krijgen.

Sociale zekerheid
Bij elke grensoverschrijding ontstijgt ook het sociaal zekerheidsrecht de landsgrenzen. De sociale verzekeringspositie van een werknemer die in een ander land werkzaamheden gaat uitvoeren, moet dan ook aan de hand van internationale regelgeving worden vastgesteld. Onder voorwaarden is het mogelijk om de sociale zekerheidspositie in het woonland voort te zetten gedurende buitenlandse werkzaamheden. Als echter niet aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen in het land waar de werknemer tijdelijk zijn werkzaamheden verricht naheffingsaanslagen alsmede boetes worden opgelegd.

Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden
In de praktijk is vaak contractueel vastgelegd dat het recht van het land van waaruit een werknemer tewerk is gesteld, van toepassing is op de arbeidsovereenkomst gedurende de buitenlandse werkzaamheden. Een dergelijke rechtskeuze is echter niet zaligmakend omdat dwingendrechtelijke bepalingen van het (andere) land waar de werkzaamheden plaatsvinden van toepassing kunnen zijn.

Fiscaal
Bij tijdelijke tewerkstelling van een werknemer in het buitenland kan een belastingplicht in het buitenland ontstaan. De belastingplicht in het thuisland zal echter in veel gevallen blijven bestaan, zodat een dubbele belastingplicht ontstaat.
Het is van belang om vast te stellen in welk land loon- en inkomstenbelasting betaald moet worden bij grensoverschrijdende tewerkstelling. Uiteraard is het daarvoor noodzakelijk goed inzicht te hebben in de internationale regelgeving op dit gebied almede in een aantal verschillende heffingsbeginselen en daarmee verband houdende dubbele belastingplicht. Zo voorkomt u extra kosten en kunt u optimaal gebruik maken van fiscale faciliteiten.

Pensioen
Aanvullende pensioenen en internationale tewerkstellingen gaan vaak moeilijk samen. De pensioenstelsels in de diverse landen zijn vaak zo verschillend dat bij grensoverschrijdende arbeid regelmatig conflicten ontstaan over wel of niet belastbaarheid van pensioenpremies, pensioenuitkering en overdracht van pensioenopbouw. Deze problematiek is merendeel het gevolg van de diversiteit van fiscale stelsels.