Internationale arbeidsmobiliteit

Het bedrijfsleven internationaliseert in hoog tempo. Het aantal medewerkers dat tijdelijk in het buitenland werkt groeit navenant. Dat geldt voor zowel het aantal Nederlanders dat elders gaat werken als het aantal buitenlandse werknemers dat in Nederland komt werken.

De trend die zich daarbij aftekent is dat medewerkers vaker, maar korter in een ander land gaan werken. Daarnaast komt tegenwoordig niet alleen het hoger management in aanmerking voor internationale uitzending, maar ook middelmanagers en specialisten. En tenslotte groeit het aantal medewerkers dat grensarbeid verricht gestaag.

Grensoverschrijdende arbeid heeft consequenties, zowel voor de werkgever als de werknemer. Internationale arbeidsmobiliteit is lastige materie. Op vijf rechtsgebieden (de schijf van vijf) moet een werkgever mogelijk actie ondernemen, te weten: arbeidsmigratierecht, sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, fiscaal recht en pensioen. De rechten en plichten zijn afhankelijk van de duur en het doel van de uitzending.

Informatie internationale arbeidsmobiliteit

Veelgestelde vragen internationale arbeidsmobiliteit

​• Wat als een kennismigrant parttime gaat werken, waardoor zijn inkomen beneden de inkomensgrens voor kennismigranten komt?
​• Kan ik een 30%-regeling aanvragen voor een medewerker?
​• Welke salariscomponenten tellen mee voor het salariscriterium van een kennismigrant?
​• Kan een werknemer een verzoek om tijdelijk in het buitenland te werken weigeren?
​• Welk arbeidsrecht is bij conflicten tussen werkgever en een uitgezonden werknemer van toepassing?
​• Is de cao van het woonland of het werkland van toepassing?
• Ik heb een buitenlandse werknemer in dienst, maar er is geen werk meer voor hem. Heb ik een ontslagvergunning nodig?
• Bij ons bedrijf is een buitenlandse werknemer gedetacheerd. Heb ik voor hem een ontslagvergunning nodig?
​• Wat gebeurt er met de hypotheekrenteaftrek van een werknemer die door zijn werkgever naar het buitenland wordt uitgezonden?

Advisering AWVN internationale arbeidsmobiliteit

​• Migratierecht
• Arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden
• Sociale zekerheid
• Fiscaal
• Pensioenen
• Europese ondernemingsraad
• AWVN-migratiewijzer
• Benchmarks
• Interim werkzaamheden

Workshopcyclus Internationale arbeidsmobiliteit

Ieder voor- en najaar op het programma: de vijfdelige workshopcyclus Internationale arbeidsmobiliteit. Workshops zijn ook afzonderlijk te volgen.
Geaccrediteerd door de NIRPA, het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, en door het RB (Register Belastingadviseurs). Deelname aan een workshop levert 86 NIRPA-punten op (deelname aan alle 5 onderdelen van de workshopcyclus wordt gewaardeerd met 300 NIRPA-punten). Deelname aan de workshops wordt gewaardeerd met 5,5 RB-punt per workshop. 

Kijk op cursussen en bijeenkomsten op deze site voor de eerstvolgende workshop(cyclus).