Netwerkaanpak

Ruimte maken voor mensen met een beperking in uw organisatie.

Brancheorganisaties, O&O-fondsen, werkgeversnetwerken, regionale werkbedrijven en gemeenten kunnen deze netwerkaanpak gebruiken om groepen werkgevers te ondersteunen, die in hun organisatie ruimte willen maken voor mensen met een arbeidsbeperking.

Wat biedt de netwerkaanpak?

U krijgt informatie over de Participatiewet en inclusief werkgeven. Ook bespreken we de mogelijke waarde voor uw organisatie en de manieren, om werk beschikbaar te maken. Sluitstuk is het formuleren van uw ambitie:
hoeveel banen kan mijn organisatie, uitgesplitst naar jaar, beschikbaar maken voor mensen met een arbeidsbeperking?

Wat levert de netwerkaanpak u concreet op?

• Plan van aanpak voor uw organisatie.
• Analyse van uw relevante stakeholders.
• Quickscan: input voor het structureren van werk / vinden van kansrijke taken en werkplekken. 
• Netwerk van collega-werkgevers met hetzelfde doel voor ogen.
• Kennis van de verschillende bemiddelaars en kennismaking met verschillende typen bemiddelaars.

Wat heeft de netwerkaanpak andere werkgevers opgeleverd?

We hebben al veel ervaring opgedaan met deze netwerkaanpak. Eerdere deelnemers hebben aangegeven wat in de netwerkaanpak hen het meest heeft geholpen om daadwerkelijk van start te gaan.
Zij noemen vaak inzicht in wet- en regelgeving, het uitwisselen van ervaringen / praktijkverhalen en het leren denken in mogelijkheden. Maar ook de praktische informatie over het onderwerp, feedback op de eigen input van collega- deelnemers en workshopleider en informatie over het WerkgeversServicepunt werden genoemd als ‘oogst’.

Groep vormen of individueel traject

Meldt u zich als bestaand werkgeversnetwerk, dan kunt u snel gezamenlijk deze aanpak doorlopen.
Ook individuele werkgevers kunnen zich aanmelden. We bezien dan samen met u of een netwerk mogelijk is. Ook is een maatwerkaanpak mogelijk (in company).

Hoeveel tijd is nodig?

Gemiddeld gaat het om twee tot vier sessies. Dit is mede afhankelijk van de groepsgrootte, de vragen van de deelnemers op deelthema’s (business case, draagvlak, plan van aanpak, functiecreatie en andere mogelijkheden, meet & greet met mensen uit de doelgroep) en het kennisniveau van de deelnemers. In kleinere groepen kunt u deze Netwerkaanpak in één tot twee dagdelen doorlopen.
De workshops vragen ca. twee uur eigen voorbereiding.

Kosten

Het gaat om een op maat van de deelnemende werkgevers te maken aanpak. De duur van het traject en de groepsgrootte zijn mede bepalend voor de prijs.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de netwerkaanpak of wilt u meedoen in een netwerk, stuurt u dan een e-mail naar werkgeversgaaninclusief@awvn.nl met uw contactgegevens en uw vraag. Of neem contact met ons op via de AWVN-werkgeverslijn (070 850 86 05). U kunt hier de flyer downloaden.