Inclusief werkgeven

THEMAMAP-WGI.pngVeel werkgevers zoeken naar mogelijkheden om ook mensen met een arbeidsbeperking (bijv. Wajongers, WSW’ers) aan het werk of een werkervaringsplek te helpen. Inclusief werkgeven, heet dit ook wel. Werkgevers willen inclusief werkgeven uit maatschappelijke betrokkenheid, vanwege cao-afspraken, om bij te dragen aan de Banenafspraak of om de krapte op de arbeidsmarkt vóór te blijven. Daarnaast vragen overheden, maar ook andere opdrachtgevers, steeds vaker inclusief werkgeven als voorwaarde voor het gunnen van opdrachten.

Duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking, zodat zij gewoon bijdragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen, zijn niet gemakkelijk te creëren. Dat geldt ook voor het vinden van geschikte kandidaten. Bovendien hebben veel van deze medewerkers extra begeleiding nodig en zien werkgevers op tegen de communicatie met de verschillende instanties.

In het programma Werkgevers gaan inclusief dat AWVN uitvoert met De Normaalste Zaak en met zoveel mogelijk werkgevers, is al veel materiaal ontwikkeld en ervaring opgedaan met individuele en groepsaanpakken.

De Normaalste Zaak, het netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt, wordt bestuurd door AWVN, VNO-NCW en MVO-Nederland.

Informatie over inclusief werkgeven

Advisering AWVN over inclusief werkgeven 

• Netwerkaanpak
• Snelcursus inclusief werkgeven
• Strategische modules inclusie (o.a. motivatie, mogelijkheden)
• Vormgeven (studie)afspraken in cao of arbeidsvoorwaardenregeling
• Creëren of vinden van geschikte functies
• Bepalen passende beloning