HR-strategie: waarom en hoe?

Schema Zandloper focus op resultaat.jpgWaarom een HR-strategie?

Directeuren verzuchten nog wel eens dat de HR-afdeling druk bezig is, maar doen ze wel de juiste dingen? In hoeverre slaagt HR erin om bij te dragen aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen en aan het beter functioneren van de organisatie? Of zijn ze bezig met het kopiëren van HR-instrumenten van andere organisaties? Laten zij zich vooral leiden door de wensen van de ondernemingsraad en vakbonden?
Om als HR als business partner te kunnen functioneren en echt bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen is het noodzakelijk om een HR-strategie op te stellen. Die strategie geeft richting aan de keuze en inrichting van de verschillende HR-instrumenten en zorgt ervoor dat de neuzen van de verschillende stakeholders in de organisatie dezelfde richting op komen te staan. De HR-strategie wordt zo onderdeel van de bedrijfscultuur die iedereen deelt. Hiermee onderscheidt de organisatie zich van concurrenten en versterkt de concurrentiepositie.
AWVN constateert onder de leden een groeiende behoefte om een eigen HR-strategie te ontwikkelen. Soms komt dat voort uit wijzigingen in de ondernemingsdoelstellingen, waardoor ook op HR-terrein het nodige moet veranderen. Andere keren komt het voort uit de wens om een of meerdere instrumenten op HR-terrein te ontwikkelen of te veranderen, zoals het beloningsbeleid of de arbeidsvoorwaarden in de cao of arbeidsvoorwaardenregeling. Er is dan behoefte aan een kompas dat aangeeft in welke richting deze veranderingen moeten plaatsvinden.

Wat is een ondernemende HR-strategie?

Een ondernemende HR-strategie draagt bij aan de ondernemingsdoelstellingen en komt voort uit deze doelstellingen. De HR-strategie beschrijft op welke wijze HR-activiteiten en -instrumenten moeten bijdragen aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen. Onderdeel van de HR-strategie zijn een visie op het werkgeverschap en de organisatie. De HR-strategie gaat uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de organisatie in de huidige situatie en beschrijft concrete en haalbare ambities m.b.t de ontwikkeling van de organisatie, medewerkers, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.

Hoe ontwikkel je een ondernemende HR-strategie?
De HR-strategie is voor iedere organisatie anders. Dat komt omdat iedere organisatie andere doelstellingen kent en de huidige situatie m.b.t. organisatieontwikkeling, medewerkers, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bij iedere organisatie anders is.
Startpunt bij de ontwikkeling van een effectieve HR-strategie zijn altijd de ondernemings- of organisatiedoelstellingen. Het gaat hierbij om de missie, de kernwaarden van de organisatie en specifieke doelstellingen of speerpunten voor de komende twee tot vijf jaar.
Op basis van onderstaand model heeft AWVN een aanpak ontwikkeld om vanuit de ondernemingsstrategie een HR-strategie op te stellen, die als kompas fungeert voor de invulling van de verschillende HR-instrumenten op alle mogelijke terreinen, zoals beloning, opleiding en ontwikkeling, organisatieontwikkeling, duurzame inzetbaarheid etc. Hiermee ontstaan onderling goed afgestemde en elkaar versterkende HR-instrumenten die in samenhang bijdragen aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen.
Belangrijk bij deze methode is de actieve betrokkenheid van niet alleen HR, maar ook van directie, lijnmanagement, Ondernemingsraad en medewerkers.