HR-strategie

Web Kaartjes Arbeidsverhoudingen 74x105mm 2015-NL-5.jpgIn de visie van AWVN verbindt de HR-strategie de ondernemingsdoelstellingen met de verschillende instrumenten op HR-terrein. HR kan dus alleen maar effectief zijn als het de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen optimaal ondersteunen. Een ondernemende HR-strategie focust op resultaat en versterkt
de concurrentiepositie van de organisatie.

HR-strategie en -instrumenten zijn geen doel op zichzelf, maar middelen om de organisatie beter te laten functioneren. Een heldere HR-strategie vloeit voort uit de organisatiedoelstellingen, en geeft daardoor richting aan die instrumenten. De HR-strategie fungeert dan als kompas voor de ontwikkeling van de organisatie, de medewerkers, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden.

Personeelsplanning hangt nauw samen met de HR-strategie. Met personeelsplanning kunt u uw huidige medewerkers beter inzetten en ontwikkelen en bepaalt u de gewenste personeelscapaciteit voor de toekomst. De HR-strategie levert belangrijke input voor de strategische personeelsplanning.

Informatie over HR-strategie

Veelgestelde vragen

• Hoe pak je personeelsplanning aan?

Advisering AWVN over HR-strategie

• Strato - strategisch voorbereiden van onderhandelingen
• HR-strategie
• Personeelsplanning​
• Arbeidsvoorwaardenbeleid
• Beloningsbeleid

Praktijkvoorbeelden

Altajo b.v.  Continuïteit en kostenbesparing met eigen cao​