Het Nieuwe Werken

Steeds meer organisaties werken volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Dit levert veel voordelen op voor zowel werkgevers als werknemers. Zo stijgen de arbeidsparticipatie én de arbeidsproductiviteit, verbeteren de bedrijfsresultaten en groeit de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers.

Het nieuwe werken 2015-2.jpgDe meest gebruikte definitie van HNW is ‘tijd- en plaatsonafhankelijk werken’. Op zichzelf juist, maar die definitie zorgt ervoor dat het nieuwe werken vaak wordt geassocieerd met enkel technische oplossingen – computers en telefoons.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken heeft echter ook grote consequenties voor de toe te passen managementstijl, de samenwerking tussen de medewerkers en allerlei werkafspraken. En wat zijn de consequenties van HNW voor de cao of arbeidsvoorwaardenregeling, zoals vastgelegde werktijden en overwerkbepalingen? Moet er een nieuwe of andere thuiswerkregeling komen? Welke arbo-regels gelden voor de thuiswerkplek ? Hoe heeft de leidinggevende nog zicht op z’n medewerkers? En hoe blijft de binding tussen collega’s behouden ? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden als een organisatie HNW gaat invoeren.

Het Nieuwe Werken draagt veelal bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Verder helpt plaatsonafhankelijk werken reiskosten te verlagen, hierdoor draagt HNW bij aan duurzaam ondernemen. Voorlopers gebruiken om die reden inmiddels vaak de term Duurzaam werken in plaats van HNW.

​Informatie over HNW

Veelgestelde vragen over HNW

• Hoe kan ik snel bepalen of Het Nieuwe Werken voor onze organisatie interessant kan zijn?
• Waar moet ik aan denken als ik HNW wil introduceren?
• Hoe zorg ik voor goede arbeidsomstandigheden voor mijn werknemers?
• Hoe houd ik toezicht op de arbeids- en rusttijden?

Advisering AWVN over HNW

• Integrale aanpak Het Nieuwe Werken
• Het nieuwe gesprek