Het nieuwe beoordelen

​Uit onderzoek, dat AWVN in de zomer van 2017 onder haar leden hield, blijkt dat ruim de helft van de respondenten het voornemen heeft de P&D-cyclus anders in te richten. Veel van de deelnemers zijn op zoek naar een andere aanpak: Het nieuwe beoordelen.

Wat houdt Het nieuwe beoordelen (HNB) in?
“De medewerker vooral zelf regie laten nemen, de werkgever faciliteert”, zo schrijft een respondent. Een ander stelt: “meer toekomstgerichte gesprekken, resultaatgerichte afspraken, actief stimuleren van ontwikkeling en mobiliteit.” Een beoordelingsaanpak, gericht op talentontwikkeling van de medewerker zal bijdragen aan zijn (duurzame) inzetbaarheid, binnen en buiten de eigen organisatie.

Gewenste accentverschuivingen zijn vooral:
een hogere gespreksfrequentie, een meer continue dialoog over resultaten en ontwikkeling
• meer eigenaarschap van de medewerker voor zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling
• meer coachende leidinggevenden die zich primair richten op de inzet en ontwikkeling van het talent van de medewerker.

2 februari 2018: STAP-sessie over ‘Het nieuwe beoordelen’
De traditionele beoordelingscyclus doet niet meer wat we willen. Maar hoe dan wel? Tijdens deze bijeenkomst spreken twee werkgevers over HNB in hun organisaties. Martijn Meiberg van ABN AMRO Bank en Paul Willems, bestuurder bij zorginstelling Amerpoort. Zij vertellen wat het nu echt betekent voor een organisatie, als je het gesprek over functioneren anders gaat voeren. Ook komen vragen aan de orde als ‘past HNB bij elke organisatie?’ en ‘hoe past het in breder DI-beleid?’.
Meer informatie over deze ‘stap’ in het drieluik rond de lerende organisatie en aanmelden

Intrinsieke motivatie en mensen in beweging
Het nieuwe beoordelen is sterk verbonden met de topics talentmanagement en intrinsieke motivatie. Kort door de bocht: dat wat je in je werk leuk vindt en waarin je goed bent, laten groeien en bloeien – in verbinding met dat wat de organisatie nodig heeft. Medewerkers die hun persoonlijke talenten kunnen inzetten en eigen initiatieven kunnen ontplooien, ervaren meer werkplezier, zijn meer betrokken en presteren beter. Het nieuwe beoordelen draagt dan ook bij aan de talentontwikkeling en persoonlijke flexibiliteit van mensen.

Scherp beeld en richtinggevende keuzes
Met de praatplaat over Het nieuwe beoordelen op deze pagina kan AWVN u adviseren bij het maken van richtinggevende keuzes over dit actuele topic, die bij uw organisatie passen.

Schema het nieuwe beoordelen-300dpi-web2.jpg

Schema Het nieuwe beoordelen

Wilt u meer informatie of hebt u vragen? Neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn via 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl