Functiewaardering

In elke organisatie worden werkzaamheden uitgevoerd die verschillend van aard en inhoud zijn. Om beloningsverschillen tussen de verschillende functies goed te kunnen onderbouwen, is het nodig om een rangorde van functies naar niveau of zwaarte op te stellen.

HR AWVN ORBA logo-web.jpgHet door AWVN ontwikkelde functiewaarderingssysteem ORBA is een algemeen en door werkgevers en vakorganisaties erkend, valide en betrouwbaar systeem voor functierangordening. Het is de meest toegepaste functiewaarderings- en indelingsmethode in Nederland: van zo’n 1,4 miljoen werknemers is de functie volgens ORBA beschreven en gewaardeerd. ORBA wordt inmiddels ook buiten Nederland toegepast.
De ORBA-methode is een universele en integrale methode van functieonderzoek voor:
• het analyseren, beschrijven en structureren van organisatie(onderdelen) en functies (organisatiestructurering),
• het rangordenen en indelen van uitvoerende functies tot en met directiefuncties (consistente onderbouwing van beloningsverhoudingen).

De consistentie is gewaarborgd door het gebruik van normfuncties waarmee de verankering van de zwaartebepaling van alle daaraan te relateren functies is gegarandeerd. De norm, methode en onderzoekvormen worden voortdurend getoetst aan maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen ondernemingen - en zo nodig geactualiseerd.

Informatie over functiewaardering

Veelgestelde vragen over functiewaardering

• Wat is het verschil tussen functieonderzoek en functiewaardering?
• Wat is de relatie tussen functiewaardering en belonen?
• Is voor functiewaardering instemming van de OR nodig?

Advisering AWVN over functiewaardering

• Functieonderzoek en -waardering (ORBA)
• Indicatieve functierangrorde
• Competentiemanagement
• Beoordelen
• Fijninrichting van de organisatie
• Strategische personeelsplanning

Praktijkvoorbeelden

Teijin Aramid  Betere concurrentiepositie met nieuw loongebouw
DSV Solutions  Professioneel indelen, eerlijk belonen