Fiscaal

​Elke werkgever krijgt bij de betaling van loon en vergoedingen direct te maken met de verplichting om op het loon van de werknemer loonbelasting in te houden en premies af te dragen. Tegelijkertijd geldt voor een groot aantal vergoedingen en verstrekkingen, waaronder bepaalde personeelsvoorzieningen, dat deze van loon- en premieheffing zijn uitgezonderd. En bij andere verstrekkingen geldt weer een verlaagde waardering of een verlaagd belastingtarief. Lastig dus soms, vooral als u er naar streeft uw werknemers fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk te belonen. 

Een duidelijke trend is vereenvoudiging van de loonkosten. In één oogopslag moet duidelijk zijn wat de werknemer maandelijks verdient, wat er allemaal aan beloning bij hoort en wat dat de werkgever kost. Het gaat om de totale pakketwaarde ofwel de totale remuneratie. Om die helderheid te krijgen, kiezen steeds meer bedrijven voor de invoering van een persoonlijk keuzebudget. Daarin zijn alle regelingen zoals het vakantiegeld, de bovenwettelijke vakantiedagen, studievergoedingen en eindejaarsuitkeringen; deze arbeidsvoorwaarden vertegenwoordigen tezamen een bepaalde geldwaarde die de werknemer naar eigen inzicht mag inzetten.

Informatie over fiscale aangelegenheden (loonheffingen)

Veelgestelde vragen op fiscaal gebied

• Als we op de Werkkostenregeling overstappen, veranderen er een aantal arbeidsvoorwaarden. Is daar toestemming voor nodig van de OR? 
• Hoe voorkom ik dat ik voor een zelfstandige die bij ons opdrachten heeft uitgevoerd, achteraf premies moet betalen?
• Loopt de bijtelling auto door als de werknemer voor z'n werk in het buitenland verblijft?

Advisering AWVN op fiscaal gebied

• Fiscaal advies algemeen
• Werkkostenregeling
• ET-scan voor uitzendbedrijven