MODINT: vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Op welke manier komen in een omgeving van zwaar productiewerk (oudere) medewerkers het beste tot hun recht? Van visie tot concrete aanpak.

Vraagstuk

Als onderdeel van de cao-afspraken wilden MODINT en de vakbonden bedrijven handvatten meegeven om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. "Dat vraagstuk speelt vooral bij onze bedrijven in de tapijt- en textielindustrie. Die hebben ook zwaar productiewerk en bovendien werken die bedrijven met een wat ouder personeelsbestand," vertelt Colette Hofman, directeur van Vakraad MITT. "We wilden daarom als sociale partners een visie ontwikkelen op de manier waarop (oudere) medewerkers het beste tot hun recht komen en die visie uitwerken tot een concrete aanpak."

Oplossing

Om er achter te komen wat duurzame inzetbaarheid in de sector precies belemmert, onderzocht AWVN – samen met Unie Services, het werkbedrijf van vakbond De Unie – zowel onder werkgevers als werknemers welke vragen en behoeften er precies leefden rond dit thema. De op maat gemaakte enquête met korte en heldere vragenlijsten had een goede respons, uiteindelijk 43 werkgevers en 423 medewerkers. Uit de antwoorden kwamen vier belangrijke punten naar voren waarop geïnvesteerd kan worden om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verder te verbeteren:
• Ontwikkelingsmogelijkheden
• Gezondheid
• Betekenisvol werk
• Dialoog en leiderschap.

"Aan deze vier verbeterpunten zie je al dat het een enorm breed onderwerp is", zegt Hofman. "De enquête en analyse helpen om werkgevers en werknemers op één lijn te brengen. De best practices – bedrijven uit de branche die op één van de deelonderwerpen al het goede voorbeeld gaven – en de pilots met bedrijven die met een van de verbeterpunten aan de gang wilden, laten zien dat we al een heel eind op de goede weg zijn."

Resultaat

Op de site van Vakraad MITT zijn de resultaten van het onderzoek te lezen. AWVN en Unie Services ontwikkelden daarnaast een toolbox waar zowel werkgevers als werknemers concrete adviezen vinden om duurzame inzetbaarheid te verbeteren. De informatie is gemakkelijk toegankelijk gemaakt via een website. Daar staan o.a. interactieve vragenlijsten die werkgevers helpen om hun eigen situatie t.a.v. beleid te kunnen beoordelen. Ook zijn er dergelijke vragenlijsten waarmee werknemers hun eigen inzetbaarheid kunnen beoordelen.

Hofman: "In de nieuwe cao-afspraken hebben we afgesproken te blijven focussen op dit thema, dat zal vooral op bedrijfsniveau gebeuren. Via verschillende sporen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van het persoonlijke keuzebudget en bijeenkomsten voor werknemers en werkgevers, willen we de mindset van alle betrokkenen erop richten nu en in de toekomst het beste uit de mensen in onze branche te halen."