Waarom focus op duurzame inzetbaarheid?

Een andere arbeidsmarkt, anders georiënteerde mensen en meer aandacht voor duurzaamheid; massieve trends die voor werkgevend Nederland een levensgrote uitdaging vormen om sociaal beleid te vernieuwen ten dienste van duurzame inzetbaarheid.

Waarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan Duurzame Inzetbaarheid? Werknemers gaan later met pensioen, omdat de pensioenleeftijd stijgt, zodat AOW en pensioenen ook in de toekomst betaalbaar blijven. Voor de concurrentiepositie van een bedrijf is het van belang dat ook oudere medewerkers gemotiveerd en productief aan het werk blijven. Hier past tevens het vraagstuk van de ontziemaatregelen.
Hoewel door de economische crisis het aantal werklozen de voorlopig eerder lijkt te groeien dan af te nemen, zal nog voor 2020 de vraag naar arbeid weer aantrekken. Terwijl de werkende beroepsbevolking verder krimpt en vergrijst. Het is daarom noodzakelijk meer aandacht te besteden aan investeringen in de productiviteit en de inzetbaarheid van werkenden. Deze investeringen – in gezondheid, opleiding en ontwikkeling, de organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden – vergroten het vermogen van mensen, jong en oud,  om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven.
Het is in het belang van de werknemer en ook zijn verantwoordelijkheid om aansluiting te houden met de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd heeft de werkgever belang bij de beschikbaarheid van competente, fitte en gemotiveerde werknemers, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie. Met maatwerk op bedrijfsniveau is het belang van zowel werknemers als werkgeversbelang het beste gediend.