Z​ittend werk, arbeidsrisico van de toekomst?

Hoe houd ik mijn personeel optimaal inzetbaar in een tijd van vergrijzing, verhoogde pensioenleeftijd en
hevige concurrentie? Een goede fysieke en mentale fitheid is daarvoor een voorwaarde. Steeds meer bedrijven
investeren daarom in duurzame inzetbaarheid. Dat betekent ook: ervoor zorgen dat werknemers niet de hele dag zitten.
Wanneer activiteiten worden uitgevoerd met een laag energieverbruik, in combinatie met een zittende of liggende houding, spreken we van sedentair gedrag (Hendriksen, Bernaards, Commissaris, Proper, van Mechelen, & Hildebrandt, 2013). Zittend vergaderen en op een stoel aan een bureau achter een computer werken zijn voorbeelden van sedentair gedrag op de werkvloer. Sedentair gedrag wordt vaak uitgelegd als onvoldoende
lichaamsbeweging. Deze uitspraak is onjuist: een fanatieke sporter die drie keer per week sport, maar veel zit
tijdens een werkdag, vertoont ook sedentair gedrag.

Risico’s van sedentair gedrag
De totale werkzame beroepsbevolking bestaat uit 7,2 miljoen mensen. Langdurig zitten vormt voor 3,4 miljoen
medewerkers een gezondheidsrisico. De Nederlandse werkende populatie brengt gemiddeld zeven uur op een
werkdag zittend door (Bakhuys, de Vroome, Smulders, & van der Bossche, 2007).
Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s als gevolg van sedentair gedrag. Zo lijkt
het er op dat te veel zitten kan leiden tot ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten, depressie en kanker.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van Van der Ploeg (2012) dat mensen die meer dan 11 uur zitten op een dag een
40% hogere kans hebben om te overlijden in de komende 3 jaar vergeleken met mensen die minder dan 4 uur
zitten op een dag.
NISB (Nederlands Insituut voor Sport en Bewegen) volgt het onderzoek naar langdurig zitten als arbeidsrisico op de voet en biedt u overzicht van de laatste stand van zaken. Ondertussen kunnen bedrijven er al het nodige aan doen sedentair gedrag op het werk te verminderen.

Wat kunt u doen?
Een effectief leefstijlbeleid voor werknemers hoeft niet duur te zijn. Er is een concreet stappenplan beschikbaar
(zie: BRAVOkompas) dat u kunt hanteren en er zijn tal van mogelijkheden om uw personeel te stimuleren meer te
bewegen op het werk. Denk ook aan een nieuwe kantoorinrichting door middel van dynamisch kantoormeubilair.
NISB verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over de rol van sport en bewegen binnen het brede
spectrum van duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement. Deze kennis wordt gedeeld via:
● goede praktijkvoorbeelden
● toegankelijke (wetenschappelijke) kennis
● praktische tools
● overzicht van instrumenten en interventies.