Deelthema's gezondheidsbeleid

Via deze pagina vindt u informatie over gezondheidsbeleid en daaraan gerelateerde thema's. Deze pagina zal de komende tijd worden uitgebreid.

Verzuim en arbeidsongeschiktheidscijfers
Ga naar de site van het CBS   

Arbeidsomstandigheden
Het arboportaal van het ministerie van SZW biedt heel veel informatie over alles wat maken heeft met arbeidsomstandigheden. Ga naar het arboportaal   

Arbeidsongevallen
Ga naar de site van het RIVM

Werkdruk
Werkdruk verminderen wordt overzichtelijk met de Werkdruk Wegwijzer. TNO en sociale partners ontwikkelden samen de Werkdruk Wegwijzer op basis van praktijk en wetenschap. De Wegwijzer leidt werkgever of werknemer gestructureerd door een aanpak werkdruk voor iedere organisatie. Download Werkdruk Wegwijzer

Werken met psychische aandoening
Ga naar de site van Samen sterk zonder stigma 

Pesten op het werk
Ter ondersteuning van werkgever en werknemer zijn een aantal middelen ontwikkeld, te weten:
·  de wegwijzer pesten
·  factsheets over pesten
·  de gespreksleidraad werkstress (waaronder pesten)
·  de test herken pesten (op Facebook)
·  roadmap 'Aanpak pesten voor ondernemingsraden'
Deze roadmap (uit 2017) biedt OR-leden hulp bij het tegengaan van ongewenst gedrag in bedrijven en organisaties. Pesten op het werk is een serieus probleem. Bijna een half miljoen werknemers wordt wel eens gepest door leidinggevenden of collega’s. Dat kan ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de gepeste zelf maar ook voor de organisatie en maatschappij. OR-leden kunnen een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van pesten.

• Werken met een chronische aandoening
Werken met een chronische aandoening hoeft geen belemmering te zijn voor de inzetbaarheid van mensen. Wel is het goed om de aandoening bespreekbaar te maken en gezamenlijk te kijken welke ondersteuning nodig is. De gespreksleidraad is bedoeld voor leidinggevenden om het gesprek aan te gaan met medewerkers met een chronische aandoening.
· Download de gesprekswijzer 
Bekijk ook de site Werk en chronisch ziek. Daar vindt u informatie over werk en chronische aandoeningen -  achtergronden, feiten (facts & figures), checklists. Op die site vindt u ook extra informatie voor werkgevers die te maken hebben met werknemers met een chronische aandoening.

Werken met migraine
Meer informatie over dit onderwerp op deze site  

Zittend werk: arbeidsrisico van de toekomst?
Meer informatie over dit onderwerp op deze site

Mantelzorg
Meer informatie hierover op de site van Stichting Werk&Mantelzorg

Diabetes

Voluit leven met diabetes, ook op de werkvloer. Dat kan! Van alle werkende mensen in Nederland heeft 1 op de 50 diabetes. Dit illustreert dat diabetes en werk goed samen kunnen gaan. Hoe gaat u als werkgever met uw werknemer in gesprek om lang en in goede gezondheid te kunnen werken? Diabetesvereniging Nederland (DVN) is dé vraagbaak en intermediair voor werknemers met diabetes, werkgevers en arbodiensten.