Duurzame inzetbaarheid: informatie

Tiptrack
AWVN heeft begin 2017 Tiptrack op de markt gebracht. Tiptrack faciliteert werkenden om zelf de regie te voeren over hun eigen duurzame inzetbaarheid en daarmee hun eigen loopbaan.
Tiptrack is een interactieve online tool voor werkenden en werkgevers die gebouwd is op de vier pijlers van duurzame inzetbaarheid: werk, ontwikkeling, gezondheid en financiën. In het najaar van 2016 zijn er pilots met Tiptrack bij twaalf organisaties. Sinds 2017 is Tiptrack beschikbaar voor alle werkenden in Nederland.

Bekijk de site van Tiptrack
• Meer informatie over Tiptrack op deze site
Treinman Tiptrack.PNG

​• Visie AWVN op duurzame inzetbaarheid

​​• Waarom focus op duurzame inzetbaarheid?

kruispuntgesprek.pngHet kruispuntgesprek
​Belangrijke voorwaarde voor het welslagen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid is een periodiek gesprek gericht op de langere termijn – op de toekomst, dus. Dat gesprek gaat over wat de werkende kan en wil én over wat de werkgever nodig heeft. Dit langere-termijngesprek noemen we het kruispuntgesprek.
Lees het artikel Van duurzame inzetbaarheid naar duurzaam meedoen. Kruispuntgesprekken en demotie – een andere mindset uit de bundel Toekomst van werk (verschenen ter gelegenheid van het AWVN-jaarcongres 2014).

• ​COVER-DUURZAAM-MEEDOEN.pngDuurzaam meedoen

Duurzaam meedoen beschrijft tien praktijkvoorbeelden van bedrijven waar werknemers en werkgever samenwerken aan duurzame inzetbaarheid. Werknemers moet het werk langer kunnen en willen volhouden – het werk moet leuker worden, als zinvoller worden ervaren en gelijktijdig moet de productiviteit verbeteren. Daarvoor zetten de betrokken bedrijven een groot scala van instrumenten in.
Duurzaam meedoen is een gemeenschappelijke publicatie van AWVN en de vakbonden De Unie, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten (november 2011).
• Download Duurzaam meedoen

AK-HOOFDSTUK-DI.pngDuurzame inzetbaarheid: werken met plezier, stoppen met plezier
Hoofdstuk (pagina's 76-91) uit 'Arbeidsverhoudingen 2020; maatwerk en samen sterk' (2012) - een uitgave het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, een samenwerkingsverband waarin ook AWVN participeerde.

Inhoud: Vergezicht 2020 (fictieve case), 1. Wat is er aan de hand?, 2. Knelpunten, 3. Mogelijke oplossingen, Column Patricia Heerkens, Column Jaap Jongejan.

​• De arbocatalogus

Sinds 1 januari 2007 hebben werkgevers en werknemers meer ruimte voor maatwerk gekregen en kunnen samen ze het arbobeleid invullen. Arbocatalogi spelen hierbij als middel een belangrijke rol.

​•  Werkend leren 
Praktijkvoorbeelden
Werkgevers die hun medewerkers ruimte bieden om zich verder te ontwikkelen, en medewerkers, die daartoe bereid zijn – het helpt bedrijven om de kwaliteit van producten en diensten te verbeteren en medewerkers om te groeien en zo duurzaam inzetbaar te blijven. Zo werkt het bij Remeha, Auto Voskuilen en Andi Druk.

​• Deelthema's gezondheidsbeleid
o.a. verzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers, arbeidsongevallen, werkdruk herkennen en verminderen, werken met psychische aandoeningen, werken met migraine, zittend werk als arbeidsrisico, mantelzorg.

​• Artikelen verschenen in het AWVN-vakblad Werkgeven over duurzame inzetbaarheid

Gelukkig levenslang leren
Werkgeven 2016/2   De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Ria van ’t Klooster van NRTO, de brancheorganisatie voor trainings- en opleidingsorganisaties, is dan ook stellig. ‘Het enige passende antwoord is werkenden voorbereiden op nieuwe veranderingen. En dat kan alleen door voortdurend te leren.’

Vraag het uw medewerkers!
Werkgeven 2015/3  Werknemers moeten langer doorwerken, en een leven lang in dienst van één werkgever is niet meer vanzelfsprekend. AWVN helpt werkgevers die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid. Het doel: fitte werknemers in een fitte organisatie. Drie praktijkvoorbeelden op een rij.

Demotie: nieuw perspectief
Werkgeven 2014/4   Demotie wordt in de arbeidsverhoudingen van de toekomst een onvermijdelijk element. AWVN-adviseur Piet Vessies vindt dat er belangrijke redenen zijn om het onderwerp nu bespreekbaar te maken. Demotie in een nieuw perspectief.

Wat geeft energie, wat kost energie?
Werkgeven (2013/1)   Het Nederlands Loodswezen BV en automatiseerder Atos deden mee aan een pilotproject met de AWVN-vitaliteitsscan voor duurzame inzetbaarheid. Een medewerker die gemotiveerd, competent én gezond is, houdt het langer vol. Gééft het werk energie of kóst het energie?  

​• Duurzame inzetbaarheid, special Werkgeven

​Ter gelegenheid van het AWVN-jaarcongres 2010, dat op 30 september 2010 plaatsvond, verscheen een extra editie van Werkgeven - geheel gewijd aan duurzame inzetbaarheid. Hieronder vindt u een aantal van de artikelen daaruit.

Niemand ontkomt aan de tucht van de arbeidsmarkt
Alle werkgevers krijgen de komende jaren te maken met een krappe arbeidsmarkt, waarschuwt Andries de Grip (Universiteit Maastricht). De problemen zijn niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief van aard.

Geen weg terug
Bedrijven kunnen het personeelsvraagstuk niet langer overlaten aan de personeelsafdeling. De steeds krappere arbeidsmarkt dwingt hen de weg op van duurzame inzetbaarheid, stelt Hans van der Steen, directeur arbeidsvoorwaarden AWVN.

Van vechtmodel naar wij-model
Vernieuwend werkgeverschap vraagt om een open bedrijfsklimaat, waarin werkgever en medewerkers oog hebben voor gedeelde belangen. De ervaringen van drie vooruitstrevende bedrijven: Movares, Lamb Weston/Meijer en Achmea.

Zelfwerkzaamheid bij AkzoNobel
Mondige medewerkers bepalen zelf hun toekomst. AkzoNobel sterkt hen daarin. Hoe zelfstandiger de medewerker, hoe meer HRM zich kan richten op de inhoud. Volgens directievoorzitter Gert van den Berg snijdt het mes zo aan twee kanten.

Duurzaam inzetbaar in Waterlandziekenhuis
De zorg maakt zich meer dan welke sector ook zorgen over de vraag of er straks genoeg personeel te vinden is. Het Waterlandziekenhuis in Purmerend experimenteert al volop met concepten als zelfroosteren, een mantelzorgmakelaar en een relaxstoel voor in de nachtdienst.

Rabobank: anytime, anyplace
De Rabobank bouwt een nieuw bestuurscentrum in Utrecht. Volledig toegesneden op een nieuwe, flexibele werkwijze. De klant vraagt erom, de nieuwe generatie medewerkers wil niet anders. De bank moet met de tijd mee: unplugged.

Fitte zeemannen
De mannen van het Nederlands Loodswezen zijn voor geen kleintje vervaard. Zes uur op, zes uur af, ook bij storm en ontij. Doorgaan tot 67 is wel veelgevraagd. Het bedrijf is daarom actief bezig oudere medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar te houden. Met fruit, groente en fitness.