Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheidTot op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken - dat is waar duurzame inzetbaarheid in essentie om draait. Het levert de werkgever competente, fitte en gemotiveerde werknemers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie.
Het is dan ook noodzakelijk meer aandacht te besteden aan investeringen in de productiviteit en de inzetbaarheid van werkenden. Deze investeringen – in gezondheid, opleiding en ontwikkeling, de organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden – vergroten het vermogen van mensen om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. Ze helpen de werknemer aansluiting te houden met de arbeidsmarkt.

Hoe ontwikkelt u beleid met als doel fitte werknemers in een fitte organisatie?
1. Verkennen vraagstuk ​2. Vaststellen ambities en knelpunten ​3. Uitvoeren medewerkersenquête
​4. Focusgesprekken over oplossingen ​5. Uitwerken van de oplossingen ​6. Advies/aanbevelingen aan opdrachtgever

Klik hier voor meer informatie over de integrale aanpak.   

​Informatie over duurzame inzetbaarheid

Advisering AWVN duurzame inzetbaarheid

• Integrale aanpak duurzame inzetbaarheid
• Gezondheidsbeleid
• Levensfasebewust personeelsbeleid
• Opleiding en ontwikkeling
• Diversiteitsbeleid

Praktijkvoorbeelden

Atos  Duurzaam inzetbaar in een snelle wereld
Nederlands Loodswezen BV  Concrete maatregelen voor duurzame inzetbaarheid

Maak dit najaar gebruik van de ESF-subsidie ‘duurzame inzetbaarheid’

Van 25 september t/m 13 oktober is het voor u als Onderwijs & Ontwikkelingsfonds mogelijk ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid (DI) aan te vragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Het doel van duurzame inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Bekijk de flyer voor Opleiding & Ontwikkelingsfondsen
Bekijk de flyer voor samenwerkingsverbanden van sociale partners aangesloten bij AWVN
Bekijk de flyer voor samenwerkingsverbanden van sociale partners niet aangesloten bij AWVN

TIPTRACK.pngTiptrack
Sinds 2017 is Tiptrack beschikbaar voor alle werkgevers in Nederland. Tiptrack bestaat uit een app en wordt ondersteund door een online platform. De werkenden beoordelen hun werkdag en krijgen via persoonlijke tips inzicht in de eigen situatie en worden gestimuleerd om plannen te maken voor de toekomst. Meer informatie

zet in op taal.pngAnderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. 700.000 van hen hebben een baan. Als werkgever kunt u hier iets aan doen.
• Download: Centrale boodschap van het taalakkoord 

Alles is gezondheid is het nationale programma waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een ALLESGEZONDHEID.pngbeweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. AWVN is hierbij nauw betrokken. Meer weten? Kijk op de website: Alles is gezondheid