Cao

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is een overeenkomst tussen werkgever(s) of werkgeversorganisatie(s) en vakbond(en) waarin afspraken over de arbeidsvoorwaarden van werknemers neergelegd worden.
De cao is voor veel werkgevers een belangrijk instrument om arbeidsvoorwaarden vorm te geven voor zijn werknemers. Van belang is bovendien dat met de cao het toegestaan is om af te wijken van zogenaamde driekwartdwingende bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zoals bijvoorbeeld de ketenbepaling of de bepaling over de proeftijd.

De meeste werknemers in Nederland vallen onder een cao (ongeveer 6 miljoen werknemers). Voor de andere werknemers in Nederland zijn de arbeidsvoorwaarden doorgaans vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenregeling (avr). Belangrijk verschil tussen een cao en een avr is dat een arbeidsvoorwaardenregeling niet met een of meer vakbonden wordt afgesloten. 

Cao’s worden meestal afgesloten voor een periode van een tot twee jaar. Tegen het einde van de looptijd vinden onderhandelingen plaats tussen de betrokken partijen van werkgevers- en werknemerszijde om veranderingen in de vigerende cao aan te brengen. Een belangrijk onderdeel van deze onderhandelingen is de collectieve loonstijging. AWVN publiceert maandelijks cijfers over de gemiddelde loonstijging van de afgesloten cao’s. Daarnaast spitsen de onderhandelingen zich toe op arbeidsvoorwaarden zoals de arbeidsduur, vakantiedagen, roosters, variabele beloning en vergoedingen. Een belangrijk thema, en waarover de laatste jaren dus ook veel afspraken in cao’s worden gemaakt, is duurzame inzetbaarheid.​


​Informatie over de cao

Veelgestelde vragen over de cao

• Hoe verhoudt de individuele arbeidsovereenkomst zich tot de van toepassing zijnde cao?
• Wanneer is een werkgever gebonden aan een cao?
• Wat is een raam-cao?
• Wat is het verschil tussen eindbod, onderhandelingsresultaat en principeakkoord?
• Als de onderhandelingen niet geleid hebben tot een nieuwe cao, blijft dan de oude cao van kracht - ook al is die verlopen?

Cao's: advisering AWVN

• Arbeidsvoorwaardenbeleid
• Cao-advisering
• Onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
• Cao-recht
• Doorrekenen en kwantificeren arbeidsvoorwaarden
• Arbeidsvoorwaardenvergelijkingen
• Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
• Cao-app
• Digitale, hippe cao
• Arbeidsvoorwaardenspecialisten op detacheringbasis​ 

Praktijkvoorbeelden

NVB  Vernieuwde cao-afspraken in eigentijdse woorden 
DSM Nederland  Van zeven cao's naar een cao
Movares  Via modernisering cao-proces naar volwassen arbeidsrelaties
Tata Steel Nederland  Cao-proces: winst op arbeidsverhoudingen
SNS Reaal Van papier naar een gebruikersvriendelijke, digitale cao
CurTec Nederland b.v.  Concurrentie pareren en blijven groeien  
Altajo b.v.  Continuïteit en kostenbesparing met eigen cao
Internationaal bedrijf  Goed voorbereid het onderhandelingsproces in