Belonen

Beloning is primair de tegenprestatie van de werkgever voor de arbeid die de medewerker levert. Maar beloningsbeleid gaat veel verder dan die ruilrelatie. Daarom hanteren veel organisaties samenhangend beloningsbeleid dat de organisatiedoelen ondersteunt. Voor de werkgever kunnen doelen van het beloningsbeleid bijvoorbeeld zijn het behalen van specifieke resultaten, het stimuleren van bepaald gedrag of het beheersen van de kosten. Iedere organisatie zal hierin, in samenhang met de strategische speerpunten van het bedrijf, keuzes maken.

Het uitgangspunt voor de advisering van AWVN is dat beloningsbeleid gekoppeld moet zijn aan de strategische doelstellingen van de organisatie en gebaseerd is op duidelijke keuzes op het gebied van de beloningsgrondslagen zoals werk- en denkniveau, presteren, onvermijdbare bezwaren en flexibiliteit. Aan organisaties – en dus aan de medewerkers – worden hoge eisen gesteld als het gaat om resultaatgerichtheid en wendbaarheid. De afgelopen decennia heeft zich dat vertaald in resultaatgerichte en beoordelingsafhankelijke beloningssystemen.

Informatie over belonen

Veelgestelde vragen over belonen

• Waarom worden collectieve salarisverhogingen meestal afgesproken in procenten. Het zou toch veel eerlijker zijn om iedereen er een gelijk bedrag bij te geven?
• Hoe bereikbaarheidsdiensten te belonen?
• Ondermaats presteren, toch periodieke loonsverhoging?
• Kan ik het bonussysteem in onze organisatie eenzijdig wijzigen?

Belonen: advisering AWVN

• Beloningsbeleid
• Salarissystemen
• Variabele beloning
• Beloning (top)management
• Arbeidsvoorwaardenvergelijkingen
• Beloningsmonitor
• Harmoniseren van arbeidsvoorwaardenpakketten
• Doorberekenen beloningspakketten
• Keuzesystemen
• Benchmark leaseauto
• AWVN-salarisrondetool

Praktijkvoorbeelden

Havenbedrijf Moerdijk Van overheid naar zelfstandig bedrijf
GfK Panel Services en Bouwend Nederland
  Weten wat andere werkgevers betalen
Teijin Aramid Betere concurrentiepositie met nieuw loongebouw
DSV Solutions Professioneel indelen, eerlijk belonen
ALK  Zorgvuldige harmonisatie arbeidsvoorwaarden