Movares: via modernisering cao-proces naar volwassen arbeidsrelaties

De overgang naar volwassen arbeidsrelaties is een doorgaand proces, niet een project dat op een bepaald moment af is. Ingenieursbureau Movares zette dat proces een aantal jaren geleden in, bijgestaan door AWVN.

Vraagstuk
Bij Movares werken veel hoogopgeleide professionals, die zelf prima kunnen aangeven welke arbeidsvoorwaarden ze wensen om optimaal te kunnen functioneren. Ingenieursbureau Movares, voormalig onderdeel van de NS, wilde de overgang maken van traditionele naar moderne, volwassen arbeidsverhoudingen. Dat geeft de medewerkers meer ruimte om zelf te bepalen hoe ze optimaal kunnen functioneren. Daar past ook meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden bij en inspraak op het gebied van sociale innovatie. De cao-onderhandelingen waren een goed moment voor management, bonden én OR om het gesprek over sociale innovatie aan te gaan.

Aanpak
Dit overleg mondde uit in vijf werkgroepen waarin alle drie partijen vertegenwoordigd waren. Zij deden voorstellen voor tien ‘proeftuinen’ waarin met verschillende vormen van volwassen arbeidsrelaties werd geëxperimenteerd – op diverse afdelingen. Voorbeelden van proeftuinen waren: zelf je arbeidsvoorwaarden kiezen, flexibel belonen en coaching van nieuwe medewerkers. Sommige proeftuinen, zoals eigen keuze in arbeidsvoorwaarden, bleken een succes; aan andere, zoals flexibel belonen, bleek weinig behoefte.

Rol AWVN
‘Wij zijn niet zo van de externe bureaus, maar AWVN was een prettige partij om mee samen te werken’, zegt HR-directeur Ad van Beek van Movares. ‘AWVN heeft een aantal slimme, vrije denkers met een brede blik in dienst. Zij adviseren bij de totstandkoming van veel andere cao’s en kunnen ons vertellen hoe het er bij andere bedrijven aan toe gaat en wat wij daar eventueel van kunnen overnemen. AWVN speelde voor ons een belangrijke rol als inspirator.’

Resultaat
De proeftuinen leidden tot nieuwe cao-afspraken. Daarnaast sloten management, bonden en OR ook een ontwikkelconvenant, waarin zij vastlegden dat de drie partijen samen het sociaal beleid vormgeven en met voorstellen kunnen komen op het gebied van sociale innovatie. Dit is zeker voor de vakbonden even wennen, van wie een andere rol dan die van collectieve belangenbehartiger wordt verwacht. Met nieuwe cao-afspraken en het ontwikkelconvenant is het proces niet afgerond, zegt Renske Rietbergen, die als AWVN-adviseur bij Movares optreedt. ‘Werken aan volwassen arbeidsrelaties is een doorgaand proces, een onderwerp dat bij iedere nieuwe cao-ronde weer aan de orde is.’