Altajo: continuïteit en kostenbesparing met eigen cao

Snel duidelijkheid voor werknemers en aandeelhouders van Altajo B.V. Het bedrijf kon niet langer onder de cao van ABN Amro vallen. Een nieuwe, eigen cao die structurele kostenbesparing realiseert, was nodig om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Vraagstuk
Als cash center - een geldcentrale waar het bij de aangesloten banken gestorte geld wordt geteld en afgehandeld -opereert Altajo in een concurrerende markt. Doordat die markt bovendien krimpt, bestaat het risico dat opdrachtgevers wegvallen. Toen Altajo niet meer kon deelnemen aan de cao van ABN Amro, ontstond de noodzaak snel een eigen cao tot stand te brengen met een kostenbesparende uitwerking. Uiteraard zonder dat dat ten koste zou gaan van de bestaande goede arbeidsverhoudingen.

Oplossing
AWVN adviseerde te starten met een benchmark van de arbeidsvoorwaarden en daarna een visiebijeenkomst met het managementteam (MT) te houden. AWVN voerde het vergelijkende onderzoek uit en begeleidde op basis daarvan een visiebijeenkomst van het MT. Die ging over vragen als: wat voor werkgever wil Altajo zijn, wat is een passend arbeidsvoorwaardenpakket, hoe wil Altajo zich profileren op de arbeidsmarkt?
AWVN werkte vervolgens voorstellen uit van de directie voor kostenbesparing en ontwikkelde een voorstel voor variabele beloning. Dat leidde tot de concepttekst voor een moderne cao, onderverdeeld in thema’s als Mijn Werk, Mijn Tijd, Mijn Inkomen.

Resultaat
Onderhandelingen met de vakbonden over een cao, begeleid door AWVN, leidden tot een principeakkoord. De leden van de vakbond stemden daar unaniem mee in. Voor nieuwe werknemers geldt de nieuwe cao; voor zittende werknemers gelden overgangsregelingen en een sociaal statuut. De OR kreeg, als adviseur van de vakbond, veel positieve reacties op het proces en de uitkomsten.
De snelle en constructieve totstandkoming van de cao leidde tot rust en opluchting bij werknemers. Ook aandeelhouders zijn tevreden, want de beoogde kostenbesparing is gehaald. Bovenal: de continuïteit van Altajo is gewaarborgd en het bedrijf kan de concurrentie aan.