Visie AWVN op arbeidsverhoudingen

Arbeidsverhoudingen: volgens AWVN een overkoepelend begrip voor de wijze waarop werkgevers en medewerkers gezamenlijk de onderneming vormen en daarin samenwerken. Onderdeel daarvan zijn de eventuele vertegenwoordigende instituten van medewerkers zoals de Ondernemingsraad en vakbonden. De doelstellingen van de onderneming staan daarbij centraal, waarbij een constructief klimaat van menselijke verhoudingen essentieel is. De kern hierbij is het goed functioneren van de zogeheten ruggengraat (zie ook afbeelding hieronder) - de samenhang tussen de verschillende lagen in de organisatie in het bredere krachtenveld van de arbeidsverhoudingen bestaande uit de ruggengraat van de organisatie, de OR en de vakbonden.

Web Kaartjes Arbeidsverhoudingen 74x105mm 2015-NL-3.jpgEen constructief klimaat zorgt ervoor gezamenlijk koers te houden en prettig te werken - en is daarmee om meerdere redenen een gedeeld belang van werkgever en medewerkers. Zij beïnvloeden, elk vanuit hun positie, het functioneren van de onderneming en leveren een bijdrage aan het behalen van resultaten en creëren het constructieve klimaat. Hoe meer dat in gezamenlijkheid verloopt, hoe meer dat de  betrokkenheid, verantwoordelijkheid en het vertrouwen versterkt. En dat leidt weer tot volwassen arbeidsrelaties. 

Web Kaartjes Arbeidsverhoudingen 74x105mm 2015-NL-2.jpgSleutelbegrip voor constructieve arbeidsverhoudingen is de dialoog. Dat betekent aandacht voor alle belangen om samen antwoord te vinden op actuele vraagstukken in de organisatie. Dat kan gaan van arbeidsvoorwaarden tot organisatiedoelen of de cultuur in de organisatie en alles daartussen. Zo kunnen vraagstukken over bijvoorbeeld flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid, productiviteit en kwaliteit effectief worden aangepakt.